Designfasen i projekt Læselyst og læserum

Projekt Læserum og læselyst skal undersøge og komme med anbefalinger til hvordan bibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan nytænkes, så de kan styrke børns læselyst. Nu er designfasen ovre.

I foråret 2022 gik projekt ”Læselyst og læserum” ind i projektets designfase, hvor udvalgte kunstnere designede prototyper og forsøg ud fra efterårets forundersøgelse drevet af Designskolen Kolding.

Læs mere om undersøgelsesfasen i projektet her: Undersøgelsesfasen i projekt Læselyst og læserum | Koldingbiblioteker

 

Skab et læserum

Udvælgelsesprocessen for at finde de helt rigtige til at designe prototyper til projekt ”Læselyst og læserum” var spændende. Opgaven blev sendt i udbud, og der kom overvældende mange interessetilkendegivelser tilbage, så det var et svært valg, men der blev landet nogle gode aftaler med i alt syv meget erfarne og dygtige kunstnere og designere. 

 

Design for Play

Sideløbende med udvælgelsesprocessen blandt kunstnere og designere havde 25 kanditatstuderende fra Design for Play, Designskolen Kolding, læselyst som overordnet ramme og var ude på alle seks deltagende skoler i projektet. Her var de i praktik som børn, og de samskabte og afprøvede prototyper med børnene i projektets målgruppe 3.-7. klasse. Forløbet blev afsluttet på Kolding Bibliotek, hvor alle ti prototyper, der kom ud af forløbet, blev præsenteret for projektdeltagere og skoleelever over to dage. Ud af disse ti prototyper blev der udvalgt tre, som vi i projekt ”Læselyst og læserum” inviterede med over i projektets designproces til videreudvikling.

Kunstnernes kick-off workshop

Efterårets forundersøgelse samt projektets designindsigter og designprincipper blev præsenteret til en kick-off-workshop 1. april for alle kunstnere og designstuderende og dannede grundlag for den videre designproces. Designfasen var nu officielt sparket i gang!
Kunstnerne har forskellige baggrunde som scenograf, designer, forfatter, illustrator og billedkunstner, og derudover har en PLC-medarbejder og designere fra Designskolen Kolding også bidraget med prototyper, så vi i alt har fået ti meget forskellige bud på læselystskabende læserum.

 

Præsentation af prototyper

Alle prototyper blev præsenteret 17. juni på Kolding Bibliotek for projektdeltagere, kunstnere og alle PLC-medarbejdere i Kolding Kommune. Efter præsentationen var der mulighed for at afprøve hele eller dele af prototyperne og gå i dialog med kunstnerne bag værkerne.  

 

De 10 prototyper er:

- Mere sammen, hver for sig af Hans Christian Asmussen & Rune Fjord 
- Læselabyrinten af Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi 
- Den røde tråd af En hemmelig klub
- Mystery Room: De hemmelige biblioteker af Alba Nowic Productions: 
- Læseskabet af Rikke Tine Graff Brink
- Kæmpebogens opslag af Pia Viuff Schytz og Lucia Guidali
- Tryllebundet / Spellbound af Hafsa Jamal Makda og Lidia Ruiz Diaz 
- Hug Me af Nina Sofia Gjødsbøl Ruder 
- Gak Gak Go! af Esben Fjord Ørskov og Anton Bugge Nørgaard Olsen 
- Unfold af Mette Lykke Garner, Mariagiulia Sardu, Nanna Cecilie Hansen og Anamaria Sanabria Merlo. 

 

 

Næste skridt i projektet er test- og evalueringsfasen

Designfasen danner grundlag for næste skridt i projektet, hvor alle ti prototyper skal ud på otte skoler og biblioteker i Kolding Kommune og testes og evalueres af børn og voksne fra september-december 2022 ved hjælp af forskerne Eva Knutz og Thomas Markussen fra Syddansk Universitet. Alt dette så vi kan skabe forskningsbaseret viden om, hvordan børnebibliotek og skolernes præsentation af læserum kan nytænkes, så børn i højere grad inspireres og får nemmere ved at opsøge litteratur og læsefællesskaber. 

 

Læs mere om projekt læselyst og læserum

Projekt ”Læselyst og læserum” er støttet af Slots- og kulturstyrelsen