Test- og evalueringsfasen i projekt Læselyst og læserum

Projekt ”Læserum og læselyst” skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan bibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan nytænkes, så de kan styrke børns læselyst. Nu er testfasen ovre, og projektet er nået til den afsluttende fase, hvor erfaringer fra projektet skal deles.

I efteråret 2022 gik projekt ”Læselyst og læserum” ind i projektets testfase, hvor de 10 prototyper, der blev designet og udviklet i forårets designfase af udvalgte kunstnere og designere, skulle testes lokalt af børn, PLC-medarbejdere og bibliotekarer.

Læs mere om designfasen i projektet her: 

  >> Designfasen i projekt Læselyst og læserum


 

En testfase med rokade

Efter at de 10 prototyper blev præsenteret for alle projektdeltagere på Kolding Bibliotek i juni 2022, blev de fordelt på de i alt 6 PLC’er og 2 biblioteker, der er en del af projektet med henblik på at blive testet og evalueret af både børn, PLC-medarbejdere og bibliotekarer.

Fordelingen skete både på baggrund af ønsker fra de enkelte projektdeltagere og PLC’er og på baggrund af de rummæssige og tekniske krav, der var fra kunstnernes side. Testfasen blev samtidig inddelt i to faser, så hvert PLC og bibliotek fik mulighed for at teste 2 prototyper i løbet af efteråret 2022. 

 

I den 1. testfase var det primært børnene, der testede prototyperne, mens den 2. testfase mere fungerede som et opsamlingsheat, der gav mulighed for at indhente flere børneevalueringer, hvis der i testfase 1 var prototyper, som der ikke kom nok evalueringsmateriale ind på. Det viste sig fx at være tilfældet for ”Tryllebundet”, der grundet en vandskade på Kolding Bibliotek måtte flyttes, så testningen med børn blev vanskeliggjort.

I begge faser bidrog PLC-medarbejdere og bibliotekarer løbende med evalueringer på baggrund af det evalueringsmateriale, som forskerne Eva Knutz og Thomas Markussen fra Syddansk Universitet udviklede specifikt til dette projekt.

Evaluering i børnehøjde

Et af målene med projektet er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan børnebibliotekets og skolernes præsentation af læserum kan nytænkes, så børn i højere grad inspireres og får lettere ved at opsøge litteratur og læsefællesskaber. Derfor blev forskerne Eva Knutz og Thomas Markussen fra Syddansk Universitet fra starten koblet på projektet.

Med udgangspunkt i research og workshops med projektdeltagere, der definerede begrebet læselyst, har Thomas og Eva indkredset 3 evalueringskategorier, som evalueringen har taget udgangspunkt i:

  1. Læsefællesskaber 
  2. Læsemiljøer 
  3. Bookfinding – at finde den rigtige bog

Børnenes perspektiv har, sammen med det legende element, været en rød tråd i hele projektet, og derfor har Thomas og Eva udviklet et børnecentreret evalueringsmateriale til projektet, der bl.a. består af en udstanset mobiltelefon kaldet ”Børnemobilen” med et mobilnummer og en tilknyttet telefonsvarer, som børnene kan indtale deres oplevelser med prototyperne til, og en flaskepost med spørgsmål i et lille hæfte, som efterfølgende kan rulles sammen og puttes i flaskeposten.

PLC-medarbejderne og bibliotekarerne fik hver udleveret en pose med en notesbog til observationer og kommentarer, et spørgeskema med 3 korte spørgsmål og en udstanset mobiltelefon kaldet ”Agent Cooper” med et telefonnummer til indsendelse af sms’er, billeder og talebeskeder. Ved udgangen af testfase 1 er der indkommet over 400 børnebesvarelser, og alt evalueringsmaterialet vil i de kommende måneder blive analyseret. 

Projektet set udefra

Fra starten har det været en præmis i projektet, at de udviklede prototyper og eksempler på læserum skulle have relevans og værdi for PLC’er og biblioteker landet over, være inspirerende og lette at implementere andre steder.

Derfor inviterede vi i slutningen af testfasen børnebibliotekarer fra Vejle Bibliotekerne og PLC-medarbejdere fra Vejle Kommune på en rundtur til et udvalg af vores prototyper. Hensigten var at få deres faglige vurderinger af de enkelte prototypers relevans for deres eget PLC og bibliotek.

Feedbacken, der både var i den meget positive ende og i den mere kritiske, bliver en del af de samlede erfaringer fra projektet, som skal formidles og præsenteres i et afsluttende inspirationskatalog.


 

På vej mod den afsluttende konference

Lige nu arbejdes der på højtryk for at samle alle resultaterne og erfaringerne fra projektets faser i det førnævnte inspirationskatalog, som skal præsenteres på projektets afsluttende konference onsdag den 31. maj 2023.

På konferencen, der afholdes på Kolding Bibliotek, vil vi dele projektets erfaringer, og der vil være mulighed for at se og afprøve de 10 prototyper og snakke med de involverede børn, PLC-medarbejdere og bibliotekarer. Konferencen byder desuden på oplæg ved Designskolen Kolding, Stine Reinholdt Hansen mens Lisbet Vestergaard er dagens moderator. 
 
  >> Se programmet for dagen og informationer om tilmelding

Projekt ”Læselyst og læserum” er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen