Undersøgelsesfasen i projekt Læselyst og læserum

Projekt Læserum og læselyst skal undersøge og komme med anbefalinger til hvordan bibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan nytænkes, så de kan styrke børns læselyst. Nu er undersøgelsesfasen ovre.

I efteråret 2021 lød startskuddet for undersøgelsesfasen i projekt Læselyst og læserum, der blev drevet af Designskolen Kolding. Gennem feltarbejde og workshops med børn på udvalgte skoler og biblioteker blev børnenes perspektiv afdækket med henblik på at definere designindsigter og designprincipper, der skulle danne udgangspunkt for forsøg og prototyper i projektet. 

 
Her var et af undersøgelsesspørgsmålene blandt andet: Hvordan opleves læselyst og boguniverset af børn, og hvad påvirker deres fra- og tilvalg af at læse? 

For at svare på dette blev der researchet, læst stakkevis af artikler og rapporter om læselyst og læsekultur, og pojektdeltagerne var på studietur til den nye børneetage LÆS på Københavns Hovedbibliotek, som sammen med Vejle Biblioteker er koblet på projektet som følgebibliotek. De fagprofessionelles perspektiv blev undersøgt ved hjælp af probekits med små opgaver uddelt til medarbejdere på skolerne og bibliotekerne, og for børnene blev der afviklet workshops for projektets målgruppe 3.-7. klasse. Her skulle børnene bl.a. skrive eventyr om Karla og Trolden Lix, der mister læselysten samt forfatte Love- og Break-up-letters med læselyst som tema. 


Socialt engagerede læsemiljøer

Ud fra efterårets feltarbejde præsenterede Maria Lyngaard Petersen, Ph.d.-studerende, og Pia Schytz, Senior Designer fra Design for play, Designskolen Kolding, deres forundersøgelse Fra den rigtige bog til socialt engagerede læsemiljøer. Her er deres hovedpointe, at der skal skabes mere læselyst igennem socialt engagerede miljøer samt etablering af større egenmotivation hos børnene. 


 
Forundersøgelsen kom frem til ni indsigtsområder og designprincipper, som blandt andet handlede om, at læsekulturen skal rumme venskaber og fordybelse, leg, litterær atmosfære, faciliterende voksne og rollemodeller, børn som aktive medskabere, børnedrevne initiativer, tilgængelighed, intuitive visualiseringer, digitale elementer, rumlig ro til at fordybe sig og plads til at udtrykke sig, og så skal læsekulturen række ind i fritiden og fremtiden. 

 

Næste skridt i projektet er designprocessen

Denne forundersøgelse danner grundlag for den videre designproces i projektet, hvor udvalgte kunstnere og designere skal designe prototyper og forsøg, som i efteråret 2022 skal testes og evalueres blandt børnene ved hjælp af forskere fra Syddansk Universitet. Dette så vi kan skabe forskningsbaseret viden om, hvordan børnebibliotek og skolernes præsentation af læserum kan nytænkes, så børn i højere grad inspireres og får nemmere ved at opsøge litteratur og læsefællesskaber. 

Læs mere om projekt læselyst og læserum

Projekt ”Læselyst og læserum” er støttet af Slots- og kulturstyrelsen