Projekt Læselyst og læserum er skudt i gang

Projekt Læserum og læselyst, der skal undersøge og komme med anbefalinger til hvordan bibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan nytænkes, så de kan styrke børns læselyst er nu igangsat.

Med et opstartsmøde på Koldingbibliotekerne er projekt Læselyst og læserum, der i 2020 fik tildelt 1.047.500,00 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen, nu officielt i gang efter en udsættelse på et halvt år grundet Co-vid. 

Projektet skal gennem en forskningsbaseret designtilgang undersøge, hvordan bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre kan styrke børns læselyst ved at inddrage børnene og undersøge deres perspektiv på læselyst og læserum. Projektet skal i den sidste ende munde ud i en række anbefalinger til, hvordan biblioteker og pædagogiske læringsentre landet over kan indrette læserum, der inspirerer børn til at opsøge litteratur og læsefællesskaber. 

Vi er gået med ind i dette projekt, fordi vi oplever, at læseniveauet er dalende, og vi oplever at der bliver færre og færre elever, som virkelig har den der læselyst, hvor de bare sluger bøger på trods af, at vi gør en stor indsats” forklarer Rikke Tine Graff Brink, der er PLC-medarbejder på Munkevængets skole, om baggrunden for at være gået med ind i projektet. Det følger godt i tråd med en tendens, der er landsdækkende. Børns læselyst er dalende og det ønsker Koldingbibliotekerne i samarbejde med 6 pædagogiske læringscentre, pædagogisk center, Designskolen Kolding og forskere fra Syddansk Universitet at gøre noget ved.
 

Læsekube fra det pædagogiske læringscenter på Munkevængets skole

Opstartsmødet, hvor 25 samarbejdspartnere og deltagere i projektet deltog, bød på oplæg fra blandt andet Designskolen Kolding og forskere ved Syddansk Universitet, men det var også en velkommen lejlighed til at hilse på alle deltagerne i projektet og få et indblik i deres forskellige tilgange til og bevæggrunde for at indgå i projektet.

Vi kom ind i projektet med lidt kort varsel…”, fortæller Lisbeth Hattesen, der er PLC-medarbejder på Christiansfeld skole, ”… og har derfor hørt og læst meget om det på kort tid. Det var derfor meget givtigt at få sat ansigter på aktørerne i projektet, få præsenteret indholdet nærmere og stifte bekendtskab med tidsrammen. Det var meget tydeligt, at vi kommer fra forskellige verdener og har forskellige tilgange til projektet – noget der kan byde på udfordringer, men også gør det spændende”. 

Som forberedelse til opstartsmødet havde Designskolen Kolding bedt deltagerne fra de pædagogiske læringscentre og Koldingbibliotekerne om at filme en lille video, der i kort form fortalte om deres biblioteker med fokus på, hvad der for børn virker godt og hvad, der virker mindre godt. 

Der er rigtig mange ting, der fungerer godt på vores PLC. Børnene er glade for at komme og de låner også en masse bøger, men tit har de svært ved at finde noget, der interesserer dem og det er det, som vi gerne vil udvikle på med dette projekt”, fortæller Inger Marie Lund, fra PLC på Sjølund-Hejls skole, der glæder sig til at komme i gang med projektet. 

Inger Marie Lund viser rundt på Sjølund-Hejls pædagogiske læringscenter.
 

Det næste trin i projektet er en undersøgelsesfase, der drives af Designskolen Kolding og som løber frem til årsskiftet. Gennem feltarbejde og workshops med børn på udvalgte skoler og biblioteker skal Designskolen Kolding afdække børnenes perspektiv med henblik på at definere nogle designkriterier, der senere i projektet skal danne udgangspunkt for diverse forsøg og prototyper. 

Læs mere om projekt læselyst og læserum