Book et lokale

Perfekt til møder, studiearbejde, arrangementer og udstillinger

På Kolding Bibliotek er der 2 sale, 5 mødelokaler og 4 studieceller, du kan booke.

På Christiansfeld Bibliotek er der 2 lokaler, Lunderskov Bibliotek 2 lokaler og Vamdrup Bibliotek 1 lokale.

Lokalerne er primært til brug for folkeoplysende foreninger, offentlige institutioner og interesseorganisationer samt almindelige besøgende og studiegrupper.

Bemærk: På grund af COVID-19 er der ændret i det antal personer, der må opholde sig i lokalerne, samt at nogle faciliteter ikke kan bruges.

Hvis der ved brug af lokalet indgår aktivitet med kraftig udånding i arrangementet som fx sang el.lign., er afstandskravet 2 meter, og antallet af mulige deltagere i lokalerne halveres derfor ift. det angivne.

Opret booking

Se om lokalet er ledigt og opret booking

Om lokalerne

Information om antal pladser, indretning, udstyr og lokaleplan

Hvem kan booke?

Find ud af om du kan booke lokalerne

Mad og forplejning

Information om mad i lokalerne, tekøkken og forplejning

Regler og praktiske informationer

Oprydning, hjælp til IT, skader og andre informationer

Har du spørgsmål omkring booking af lokaler?

Kontakt os på 79 79 11 00 eller bibbooking@kolding.dk