Læselyst og læserum

Med udgangspunkt i børnenes perspektiv skal projekt Læselyst og læserum undersøge, hvordan bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre kan indrette læserum, der styrker børns læselyst.

Baggrund for projektet

Nutidens børn har forventninger til æstetik og underholdning, som klassisk biblioteksopbygning og –indretning ikke lever op til. Undersøgelser viser, at børns læselyst er dalende og at de ville læse mere, hvis bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre (PLC) var bedre. En del børn har svært ved at finde bøger på biblioteket, som passer til deres interesser og niveau, og det betyder, at de får dårlige oplevelser med læsning. Det vil projekt Læselyst og læserum være med til at løse gennem en forskningsbaseret nytænkning af bibliotekernes præsentation af læserum, som skal gøre det mere spændende og intuitivt for børn at opsøge litteratur og læsefællesskaber. 

Kort beskrivelse 

Udgangspunktet for projektet er en undersøgelse af børns perspektiv på, hvordan PLC og børnebibliotek kan udvikles, så læselysten øges. Undersøgelsen skal anvendes som vidensgrundlag for en række forsøg på PLC og folkebibliotek, hvor bibliotekerne i tæt samarbejde med børn, Designskolen Kolding og skabende kunstnere designer og afprøver motiverende læserum, fysiske som mentale, samt opstillinger af materialerne understøttet af indretning og udsmykning til forskellige målgrupper, læsefællesskaber og læsesituationer. Alle forsøg evalueres i samarbejde med forskere, hvor målet er at skabe forskningsbaseret viden om og anbefalinger til, hvordan bibliotekerne og PLC over hele landet kan indrette læserum og derved skabe bedre rammer for børns læselyst. Projektets målgruppe er 3.-7. klasse, men projektet har et skærpet fokus på de børn, der ikke af sig selv opsøger litteraturen, og på 4.-6. klassetrin, da undersøgelser både nationalt og internationalt viser, at det særligt er her, at kurven knækker, og hvor der sker et fald i læselysten og læseniveauet.

Fakta om projektet

Projekt Læselyst og læserum er et samarbejde mellem Koldingbibliotekerne, der er projektejere, Designskolen Kolding, forskere fra Syddansk Universitet, Pædagogisk Center og de pædagogiske læringscentre fra Munkevængets Skole, Sjølund-Hejls Skole, Fynslundskolen, Bramdrup Skole, Christiansfeld Skole og Dalby Skole. Københavns Biblioteker og Vejle Bibliotekerne er koblet på projektet som følgebiblioteker.

Projektet er et to-årigt-projekt, der løber fra august 2021-juli 2023. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”.

Kontakt

For yderligere spørgsmål kontakt tovholder Nanna Lykke Kromann på nalar@kolding.dk / 24913616

Ønsker du at følge projektet, send en mail til nalar@kolding.dk

Læs nyheder om projektet "Læselyst og læserum"