Klimaændringerne skræmmer også børn

Det er svært ikke at blive bange for klimaforandringerne, husk at børn også ser billeder af det vilde vejr. Hvad kan du gøre som forælder?

Ødelæggende skovbrande, voldsomme haglstorme og stigende temperaturer. Det er svært ikke at blive bekymret for klimaforandringerne både som barn og voksen - særligt denne sommer, hvor mediebilledet har svømmet over med skræmmende klimahistorier, som mange børn ikke kan undgå at lægge mærke til. 

Men hvordan taler man som forælder med sit barn om klimaforandringerne? 

Det er en god idé at lytte til dit barn og tage dets bekymring alvorlig men undlade at fortælle mere end højst nødvendigt. Det hjælper også mange børn selv at gøre noget godt for klimaet, som fx at sætte fokus på madspild i familien, sortere affald og tage toget næste gang, I skal på ferie. 

Børns vilkår har skrevet mere om, hvordan du kan tale med dit barn om klimaforandringer https://bornsvilkar.dk/klimabekymringer/ . Du kan også tage udgangspunkt i en børnebog, der er god at snakke ud fra og som giver en række gode råd til, hvad man som barn og familie selv kan gøre.

Her er et lille udvalg: