Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:10
Pris
164,50 - 210,00 Kr. inkl. billetgebyr
Bibliotek
Target
For voksne
Organizer
Køb billet(ter)
Foredrag & debat

Foredrag med Frida Nøddebo Nyrup

16.05.24
Sunde og relations-dygtige børn

// Arrangeret af NyfaBooks A/S \\

Frida Nøddebo Nyrup vil slå et slag for, at vi som samfund bliver bedre til at hjælpe børn og unge mennesker med hhv deres følelsesmæssige og deres seksuelle udvikling. Det er områder, som er meget forsømte og præget af uvidenhed. 

I dette foredrag vil Frida vil præsentere sin unikke og for mange overraskende viden illustreret med konkrete hverdagseksempler, som vil ruste os alle til bedre at kunne håndtere de situationer, der opstår omkring børn.

Fx leverer foredraget viden om, hvorledes vi fra en tidlig alder dels tager voksnes følelsesmæssige signaler til os, og dels udvikler seksuelle tændingsmønstre, som er påvirkelige af den enkeltes oplevelser i barndommen. Det er alt sammen tilegnelser, som kan være svære at ændre senere i livet. Som samfund har vi ikke tradition for, og er ikke opmærksomme på vigtigheden af at støtte børn i disse udviklinger. Når vi taler om den seksuelle udvikling, er især piger ramte af de voksnes manglende viden og forståelse. For at undgå uheldige udviklinger, er det vigtigt, at voksne har viden, så de kan forstå og understøtte sunde udviklinger. 

Arrangementet er et must for enhver voksen, der ønsker at blive bedre til at støtte børn gennem deres udvikling!

Det er nemmere at skabe sunde og velfungerende børn end at afhjælpe, når de bliver vokse!

Kort om Frida Nøddebo Nyrup

Frida er uddannet cand.psych og familieterapeut, og har i mere end 40 år arbejdet med området. Som lektor på det, der nu hedder UCL (University College Lillebælt) deltog hun i udviklingen af modulet: ”Køn, seksualitet og mangfoldighed”, som ”Undervisnings- og forskningsministeriet” har gjort obligatorisk for alle pædagoguddannelser i Danmark. 

Evalueringer

Frida har i efteråret 2023 afholdt kursus i Odense rettet mod fagpersoner, der arbejder med unge og som fx skal undervise i seksualitet.
Her fik hun udelukkende rigtig gode tilbagemeldinger, som fx:

Signe Irminger, Nyborg Gymnasium:
"Virkelig gode og relevante oplæg, spændende diskussioner, super kursus"
"Frida har enorm stor viden på området og er en dygtig formidler. Jeg er blevet meget klogere på unges seksuelle og kønsmæssige udvikling og meget mere bevidst om min egen praksis som underviser og tilrettelægger af seksualundervisning - jeg anbefaler på det varmeste Fridas Kurser"

Anne Lund, Marielundskolen, Kolding:
"En grundlæggende viden om børn og unges seksuelle udvikling set ud fra helhedsperspektiv. Ny viden om kønsidentitet."
"Kurset giver en dækkende introduktion til børn og unges seksuelle udvikling - evidensbaseret med et omfattende kildemateriale. Desuden gives der mulighed for at tage praksiseksempler op undervejs."

Mette Gravesen, Marielundskolen, Kolding:
"At børn og unge også udvikler sig gennem grænseoverskridende adfærd, og at det er i disse situationer, man kan vejlede og potentielt ændre adfærd."
"Som seksualvejleder ville det være rart, hvis alle personaler på skolen blev grunduddannet i at kunne samtale med eleverne, om emner, der relaterer sig til seksualundervisning. Tænk hvis vi kunne mindske skam og tabu for vores unge mennesker."

 

Materialer