Filmstriben
Filmstriben

Ny model for lån på Filmstriben fra 1. juni

Fra 1. juni bliver der indført en ny model for lån af film hjemmefra på Filmstriben. Modellen skal give en større fleksibilitet for både brugerne og biblioteket

I den nye model stiller bibliotekerne et antal point til rådighed for brugerne af Filmstriben, i stedet for som i dag et antal lån. Hver film tildeles en værdi mellem 1 og 4 point, og du kan så selv vælge, hvordan du ønsker at bruge dine point.

Filmene bliver som udgangspunkt inddelt i 4 pointkategorier

  • Spillefilm og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point
  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point
  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point

I dag er hver brugers lån pr. måned sat til 8. Det betyder, at du fra 1. juni har 32 point at se film for.

Hvis du primært ser spillefilm og længere dokumentarfilm, vil du ikke opleve en ændring i, hvor meget du kan se om måneden. Men hvis du også ser kortere film, f.eks. børnefilm eller kortfilm, er der med den nye model mulighed for at se flere film hver måned.

Hvorfor ændrer Filmstriben lånemodellen?

Forventningen med pointsystemet er, at det bliver muligt for bibliotekerne i Danmark at styrke formidlingen af f.eks. dokumentarfilm og formidling af film til børn. og samtidig skabes en tæt sammenhæng mellem bibliotekets forbrug, brugernes filmvalg og vores leverandørs afregning overfor rettighedshaverne.

Modellen imødekommer ligeledes et ønske fra småbørnsforældre om at kunne låne små animationsfilm uden at skulle bruge "et helt lån".

Hvis du har spørgsmål til det nye system, er du selvfølgelig velkommen til at spørge på biblioteket!

Se et billedeksempel fra en brugerprofil på pointsystemet herunder

 

Materialer