Valg og demokrati

Hvorfor har vi demokrati i Danmark? hvad er demokrati egentlig? - det kan man godt tænke lidt over i disse valg-tider. Her kommer lidt inspiration til hvis du gerne vil læse dig klogere

Om valg og demokrati:

 • Bog

Demokrati

Bog
 • Ebog

Valg

Af Jørgen Elklit (2017)
Et kort causerende essay om valg, hvor det danske valgsystem sættes i forhold til andre landes regler og praksis.
Ebog
 • Bog

"Tak fordi du kom" : realityshowet demokrati

Af Klaus Kjøller (2017)
En analyse af den politiske scene som et realityshow, hvor politikere, kommentatorer med flere spiller faste roller, og hvor det mere går på personen end på sagen
Bog
 • Bog

Historien om Danmark. Bind 2, Reformationen, enevælde og demokrati

Fortæller historien om Danmark fra reformationen gennem enevældet, oplysningstid, industrialisering og frem til demokrati og den moderne velfærdsstat
Bog
 • Bog

Dansk demokrati : ide og praksis 1835 til ca. 1973

Af Claus Friisberg (2016)
Skildring af den danske forfatningsudvikling fra indførelsen af en fri forfatning til Danmarks indtrædelse i EF i 1973 samt partiernes kamp om den politiske magt
Bog
 • Bog

Dansk demokrati og politik 1973-2015 i en verden i hastig forandring

Af Claus Friisberg (2016)
Bog
 • Bog

Det demokratiske system

(2016)
Bog
 • Bog

En plads i verden : det moderne medborgerskab

Begrebet medborgerskab deles op i tre aspekter: Som den aktive deltagelse i fællesskabet, dvs. den lille og den store politik, som lighed gennem borgerrettigheder og som medlemskab af statsfælleskabet. Identitet og borgerånd, statsborgerskabsbegrebet, forskellige former for rettigheder, politisk deltagelse, integration og sammenhængskraft, dannelse og værdifælleskab m.m. gennemgås
Bog
 • Bog

1915 - da kvinder og tyende blev borgere

Af Pia Fris Laneth (2015)
Bog
 • Bog

Folkestyre og fornuft : alternativer til politikerlede og finanskriser

Debatbog, der problematiserer folkestyrets nuværende form, den fremherskende økonomiske ideologi og andre forhold, der skaber afstand mellem folk og regering. Diskussionen munder ud i et forslag til en ny grundlov
Bog
Ole T. Krogsgaard: Bureaukraterne ta'r magten : fra folkestyre til formyndersamfund
 • Bog

Bureaukraterne ta'r magten : fra folkestyre til formyndersamfund

Bog
 • Bog

Deltagerdanmark

(2013)
Debatbog af syv centrum-venstre-politikere, der gør op med den globale kapitalisme og anviser veje til, hvordan demokratiet kan styrkes, og den enkelte borger genvinde indflydelse på politiske og økonomiske forhold
Bog
 • Bog

Frihed til fællesskab : vejen til mere demokrati

De to socialdemokrater Simon Pihl Sørensen og Rasmus Prehns opgør med egoismen i tiden og managementkulturen i det offentlige. Med en opfordring til solidaritet og øget demokratisk deltagelse
Bog
13.11.17