Populærvidenskabelige Tidsskrifter

Vil du gerne følge med i den nyeste videnskab på en let måde - prøv nogen af bibliotekets mange tidsskrifter.
Aktuel naturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Aktuel Naturvidenskab har til formål at synliggøre naturvidenskab i det danske samfund. Bladet udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artiklerne er primært skrevet af fagfolk og henvender sig til læsere med en bred interesse for naturvidenskab. Det faglige niveau svarer til en "studentereksamen".

BioNyt Videnkabens Verden
- det ældste populærvidenskabelige tidsskrift, som udgives i Danmark om almen naturvidenskab

Historie

Historie er et magasin med nyheder fra videnskabens verden.
Læs om gåder, krig, historiske personer, fund og opfindelser. og kom helt tæt på historiens største dramaer

Illustreret videnskab

Illustreret Videnskab er et nysgerrigt magasin med nyheder fra videnskabens verden.
Fra kortlægningen af hjernens indre til udforskningen af Solsystemets fjerneste planeter.

Kvant : tidsskrift for fysik og astronomi

KVANT er fagblad for fysik, astronomi, geofysik og beslægtede fag. Bladet henvender sig primært til forskere undervisere og studerende samt andre interesserede. Nogle artikler bør også kunne læses af interesserede gymnasieelever.

I hvert blad stiles der mod at bringe flere korte, letforståelige og vel illustrerede artikler af bred interesse med en høj faglig standard og en gang imellem lidt længere og mere dybdegående baggrundsartikler.

Ny viden

Ny Viden fortæller om de seneste forskningsresultater på SDU. Vi skriver om emner, der har bred relevans – for eksempel forbrug, børns sprogudvikling, økonomi, aldring og robotteknologi.

Ny Viden skrives af uddannede journalister og henvender sig til almindelige borgere, der generelt er interesseret i videnskabelige emner, som er skrevet på en forståelig måde.

Psykologisk set

Målsætningen med Psykologisk Set er at fortælle om aktuel forskning, de nyeste resultater og strømninger inden for feltet psykologi og om de emner og problemer, psykologer beskæftiger sig med i deres hverdag.

Siden Saxo

Siden Saxo er et magasin om dansk historie, fra middelalderen og frem til vor tid. SIDEN SAXO sigter på at formidle forskningsbaseret viden til en bred skare af læsere med interesse for det historiske.

Skalk : nyt om gammelt

Populærvidenskabeligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og historie