Inspiration til "Det gode"

I anledning af, at Svend Brinkmann gæstede Kolding Bibliotek anbefaler vi bøger, der kredser om forfatterens populære bøger.

De 10 tanker i Svend Brinkmanns ”Ståsteder” udtrykker eksistentielle grundforhold, som det er værd at stå fast på, fordi de har værdi i sig selv.

Aristoteles
Det første kapitel  i "Ståsteder" er helliget ”det gode”. Filosoffen Aristoteles fra det gamle Grækenland og hans bøger om etik er hovedinspirationen til det kapitel.

Tre venskaber
Aristoteles analyserede bl.a. venskabet og dets betydning i tilværelsen. Aristoteles skelnede mellem tre former for venskab: baseret på nytte, nydelse eller godhed. Det nyttebaserede venskab har kun værdi, hvis det ”kan bruges til noget”, altså hvis parterne får noget ud af det f.eks. ved jobsøgning. Det nydelsesbaserede venskab  er motiveret af individets trang til behagelige og nydelsesfulde relationer. Egentlige venskaber er basereret på et ønske om, at det vil gå den anden godt – ikke af et ønske om, at man selv får noget ud af det.

Der er noget vi gør, ikke for at opnå noget andet, men for aktivitetens egen skyld. Og en sådan aktivitet giver os mulighed for at leve meningsfuldt. Men ”hvad er det så, der er godt og har værdi  sig selv?”

Forslag til bøger om "Det gode"