Inspiration til "Det gode"

I anledning af, at Svend Brinkmann gæstede Kolding Bibliotek anbefaler vi bøger, der kredser om forfatterens populære bøger.

De 10 tanker i Svend Brinkmanns ”Ståsteder” udtrykker eksistentielle grundforhold, som det er værd at stå fast på, fordi de har værdi i sig selv.

Aristoteles
Det første kapitel  i "Ståsteder" er helliget ”det gode”. Filosoffen Aristoteles fra det gamle Grækenland og hans bøger om etik er hovedinspirationen til det kapitel.

Tre venskaber
Aristoteles analyserede bl.a. venskabet og dets betydning i tilværelsen. Aristoteles skelnede mellem tre former for venskab: baseret på nytte, nydelse eller godhed. Det nyttebaserede venskab har kun værdi, hvis det ”kan bruges til noget”, altså hvis parterne får noget ud af det f.eks. ved jobsøgning. Det nydelsesbaserede venskab  er motiveret af individets trang til behagelige og nydelsesfulde relationer. Egentlige venskaber er basereret på et ønske om, at det vil gå den anden godt – ikke af et ønske om, at man selv får noget ud af det.

Der er noget vi gør, ikke for at opnå noget andet, men for aktivitetens egen skyld. Og en sådan aktivitet giver os mulighed for at leve meningsfuldt. Men ”hvad er det så, der er godt og har værdi  sig selv?”

Forslag til bøger om "Det gode"


 

  • Bog

Etikken

Af Aristoteles (2000)
Aristoteles' (384-322 f.Kr.) etiske hovedværk om det gode liv også kendt som "Den nikomacheiske etik" ("Ethica nicomachea")
Bog
  • Bog

De tre vise mænd : Sokrates, Platon & Aristoteles

Af Lise Søelund (2014)
Om hovedlinierne i Sokrates (469-399 f.Kr.), Platon (427-347 f.Kr.) og Aristoteles' (384-322 f.Kr.) lære og hvordan de tre filosoffer er hovedhjørnestenen i vores historie, kultur, etik og politik
Bog
  • Bog

Kunsten at være lykkelig : 50 gode råd til en tålelig tilværelse

Den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) har samlet en række leveregler, bl.a. inspireret af Baltasar Graciáns "Orácolo manual", Aristoteles' "Etikken, Homers "Odysséen" og "Iliaden" samt Shakespeare
Bog
Karsten Tuft: Pædagogik og etik
  • Bog

Pædagogik og etik

Af Karsten Tuft (2014)
Historisk og begrebsligt indblik i etikkens relation til pædagogikken gennem et vue over et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner - fra Platon og Aristoteles over Kant, Schlözer og Basedow til Freud og Piaget - samt gennem refleksioner over centrale begreber - opdragelse, leg, trivsel, udvikling og læring
Bog
  • Bog

Hyldest til lediggang

Den britiske filosofs essays om lediggangen som samfundsnyttig model i 1932 på en tid, hvor der var økonomisk krise og samfundsmæssig uro. At vejen til lykke og velstand går via en organiseret reduktion af arbejdsmængden
Bog
Niels Thomassen (f. 1940): Kærlighed til kunst
  • Bog

Kærlighed til kunst

Om menneskets evige kærlighed til kunst. Gennem en diskussion af hvad kunst er, og hvilke funktioner den har i vores liv, fremlægges en æstetisk teori om kunst
Bog