Tilbud til SFO'er

Få oplysninger om bibliotekskort, kørselsordning, depoter, udstillinger og besøg på biblioteket

Depoter

SFO'er kan bestille depoter til emnearbejde og frilæsning. Udlånstiden er 2 måneder.

Bestil depoter

Bestil depoter på bibborn@kolding.dk eller på 79 79 11 00. Børnebiblioteket skal have bestillingen senest 1 uge i forvejen. 

Hvis jeres skole er med i kørselsordningen, leveres bøgerne på jeres skolebibliotek. Ellers skriv hvilket bibliotek eller biblioteksstation, I ønsker at afhente bøgerne på. 

Levering/afhentning af depoter

Biblioteket udlåner materialerne på SFO'ernes depotkort, og materialerne bringes ud via skolernes kørselsordning. Skoler og SFO'er udenfor kørselsordningen henter selv bestilte depoter og låner og afleverer depotet selv.

Bibliotekskort

SFO'er kan efter ønske få flere kort. SFO-leder er ansvarlig for lån og kort. Bibliotekskortet/kortnummer skal altid medbringes ved direkte hjemlån. Der betales ikke gebyr ved for sen aflevering. Biblioteket kræver erstatning for bortkomne materialer. SFO-er skal erstatte ødelagte materialer ved gentagen eller grov misligholdelse.

OBS! Kortet må kun bruges til at låne til børnene.

Udskriv blanket til institutionskort (pdf)

Virksomhedskort

Det er muligt at oprette et virksomhedskort på almindelige lånevilkår til at låne pædagogisk litteratur m.v.

Besøg på biblioteket

SFO-grupper er velkomne på besøg på bibliotekerne. Der er altid mulighed for at spise madpakke på Koldingbibliotekerne. Vi hjælper gerne med at finde et sted. 

Udstilling på biblioteket

Alle SFO-er er velkomne til at henvende sig med henblik på udstilling af emnearbejde.