Women’s Studies International

Adgang
Adgang på biblioteket og hjemmefra
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen.

Databasen, der er en del af EBSCOhost, leverer både fuldtekst og referencer til videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer kan ca. 10 % læses som fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan kun tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder, dvs. i Aarhus eller København.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning (der er frit tilgængelig):

   >> Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning

 

Spørgsmål? Kontakt Biblioteket ved spørgsmål eller problemer.