Dansk litteraturs historie

Adgang
Fri adgang
Online udgave af Dansk litteraturs historie, bd. 1-5, der udkom som trykt værk på Gyldendal 2006-2009. Værket dækker perioden år 1100-2000, og findes som en del af portalen lex.dk

Om Dansk litteraturs historie:

"Dansk litteraturs historie søger at tegne litteraturhistoriens lange stræk og finere forgreninger ved at lade sætte det enkelte værk og det enkelte forfatterskab i forbindelse ikke blot med andre samtidige værker og forfatterskaber, men også de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som betinger litteraturens former og temaer.

Fremstillingens grundprincip er eksemplarisk: at fremlægge den konkrete tekst, som i sin egenart samtidig peger ud mod det typiske og generelle, fx som repræsentant for en genre, en stil, en livsopfattelse. Udvælgelsen af værker og forfatterskaber er så bred, at også andre end de mest fremherskende af samtidens udtryk behandles.

Værkets fem bind er organiseret kronologisk."