Reglement

Er du i tvivl om, hvilke regler du skal overholde for at benytte Koldingbibliotekerne? Her på siden kan du finde de regler, der gælder for dig som bruger af bibliotekets tilbud.

Reglement for Koldingbibliotekerne

Brug biblioteket – det er dit! 

Alle er velkomne på biblioteket, og det er gratis at bruge det. Hvis du vil låne bøger, musik og andre materialer med hjem, skal du oprettes som låner.

Bliv oprettet som låner

Du kan blive oprettet som låner på to måder: Hvis du har et MitID og er over 18 år, kan du oprette dig som låner via vores hjemmeside. Du kan også møde op på biblioteket og medbringe dit sundhedskort samt billedlegitimation som f.eks. studiekort, pas eller kørekort.

Personer under 18 år skal have en forælder/værges skriftlige tilladelse til at blive oprettet og få et lånerkort. Læs mere om at blive oprettet.

Når du er oprettet som låner, gælder dit lånerkort i alle Koldingbibliotekernes afdelinger og biblioteksstationer.

Udenlandske statsborgere bosat i Danmark, der endnu ikke har sundhedskort, kan også få et særligt lånerskort. Det samme gælder for institutioner og virksomheder: i det tilfælde er lederen ansvarlig for lånerkortet og skal derfor give skriftlig tilladelse til oprettelsen.

Besøgende fra andre kommuner og udlandet kan blive oprettet som lånere ved fremvisning af sundhedskort og billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort. Dermed får de adgang til at låne alle bibliotekets materialetyper.

Vær opmærksom på at nogle digitale tilbud (e-bøger, netlydbøger, streamingfilm) kun kan benyttes, hvis du har folkeregisteradresse i Kolding Kommune.

Du skal give besked til biblioteket, hvis du skifter e-mail eller telefonnummer. Det kan du gøre personligt eller via bibliotekets hjemmeside.

Pinkode 

Sundhedskortet fungerer som dit bibliotekskort, og til det skal du vælge en pinkode på 4 cifre. Pinkoden er personlig og må ikke videregives. Den er din sikkerhed for, at dit bibliotekskort ikke kan misbruges. Koden skal bruges, når du låner, reserverer og fornyer, når du vil se lånerstatus på hjemmesiden, søge i databaser og bruge digitale tjenester hjemmefra eller bruge trådløst internet på biblioteket.

Hvis du skulle glemme din pinkode, kan du få en ny ved personligt fremmøde, hvor du skal vise billedlegitimation, eller du kan logge ind på hjemmesiden via MitID og herefter ændre din pinkode. Børn under 18 år kan dog få en ny pinkode mod legitimation uden foto.

Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort

Sundhedskortet/lånerkortet er et personligt værdipapir, og du er ansvarlig for det, der er lånt på det.

Hvis du taber dit sundhedskort/lånerkort, hvis det bliver stjålet, eller hvis du har mistanke om, at din pinkode er kendt af andre, skal du straks give biblioteket besked på tlf. 79 79 11 00, pr. mail til bibliotek@kolding.dk eller ved personlig henvendelse.


Hvordan låner du?

Lånetiden er normalt 28 dage. Der er dog andre lånetider på nogle materialer. Det fremgår af materialet, udlånskvitteringen og din lånerstatus på hjemmesiden. 

Bibliotekets materialer er tyverisikrede. Hvis du forlader biblioteket, og materialet ikke er lånt, aktiveres alarmen, og du skal kontakte personalet med det samme.


Fornyelse af materiale

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, via app'en 'Biblioteket', telefonisk eller ved personlig henvendelse. 

Du kan tidligst forny et lån 8 dage før afleveringsfristen. Hvis du prøver at forny før den dato, vil du blive præsenteret for teksten: "Materialet kan ikke fornyes." Derudover kan man maksimalt forny et lån fem gange.

Bemærk omkring fornyelse af materialer lånt fra andre biblioteker: Fornyelse sker altid med forbehold, og hvis materialet ikke kan fornyes, bliver det hjemkaldt. Du har herefter 8 dage til at aflevere materialet.

Hvordan afleverer du?

Du afleverer i afleveringsterminalen. Når du afleverer, får du en kvittering. Den er dokumentation for, at det lånte er blevet afleveret.  Har du afleveret for sent, bestemmes gebyret ud fra afleveringsdatoen. 

Husk at du altid selv har ansvaret for, at det lånte bliver rettidigt afleveret.

Oplysninger om dine afleveringer er registeret i 28 dage, hvorefter de slettes. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er opstået på dit eget udstyr i forbindelse med benyttelsen af de lånte materialer. 
 

Gebyrer og erstatning

Det er gratis at låne på biblioteket – når du afleverer til tiden. Overholder du ikke lånetiden, kommer der gebyrer på dine lån. Se mere om gebyrer.

Du skal betale erstatning, hvis lånt materiale bliver væk, bliver ødelagt, eller der mangler dele. Ved erstatning af visse AV-materialer som lydbøger, spil og film, inkluderer erstatningsbeløbet også licensrettigheder.

Skylder du for gebyrer eller erstatninger på 200 kr. eller derover, bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel 7 dage før udelukkelsen. Du skal betale hele beløbet, før du kan låne igen.

Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb efter udsendelse af regning fra Kolding Kommune, overgives sagen til Gældsstyrelsen. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse, eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger. 


Husregler

Biblioteket er for alle, men der er nogle regler der skal følges: 

  • Du må ikke være til gene for andre
  • Du skal følge personalets anvisninger
  • Du må ikke misbruge eller skade bibliotekets materialer, lokaler eller udstyr


Bortvisning og karantæne

Du kan blive bortvist, hvis du ikke overholder bibliotekets regler. Der bliver givet en henstilling, og hvis den ikke følges, bliver du bortvist. Du kan få karantæne ved grov misligholdelse af reglerne.


Skriv til bibliotekschefen

Har du forslag til forbedring, eller ønsker du at klage over bibliotekets tilbud, service mv., er du velkommen til at skrive til bibliotekschefen:
 

Koldingbibliotekerne

Bibliotekschefen

Slotssøvejen 4

6000 Kolding

Mail: bibliotek@kolding.dk

 

Hvis du er utilfreds med bibliotekets svar eller afgørelse, kan du sende en klage til:

By- og Fællesforvaltningen

Nytorv 11

6000 Kolding
Mail: byogudvikling@kolding.dk