Afleveringsfrister, gebyrer og erstatninger

Information om afleveringsfrister og hjemkaldelser samt opkrævning og betaling af gebyrer og erstatninger

Et billede af afleveringsautomaten på Kolding Bibliotek

Har du gebyrer og erstatninger til Koldingbibliotekerne, får du tilsendt en opkrævning, der samtidig er et indbetalingskort fra Opkrævning i Kolding Kommune i din digitale postkasse.

Betalingen kan ske via din netbank eller i banken. Er du fritaget for Digital Post, vil du i stedet modtage et indbetalingskort med almindelig brevpost. Og for lånere, der er under 18 år, sendes indbetalingskortet til deres økonomiske ansvarlige/værge.

Oversigt over gebyrer og erstatninger kan ses på din lånerstatus eller på vores udlånsautomater, men kan ikke betales på biblioteket.

Afleveringsfrister

Icon Description

Når du låner et materiale, står der på din udlånskvittering eller på din lånerstatus en dato for, hvornår du skal aflevere. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden at det koster noget. Gebyr påløber altså fra dagen efter den dato, der fremgår af din udlånskvittering eller din lånerstatus.

En fornyelse af et materiale skal udføres, inden låneperioden er overskredet: "for sent fornyet" udløser gebyrer på linje med "for sent afleveret".

Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • materialerne ikke er lånt samtidig (fornyelse gælder som en ny lånedato)
  • materialerne ikke har samme lånetid
  • materialerne ikke afleveres eller fornyes samlet: en fornyelse gælder ift. gebyrer som en aflevering på den måde, at gebyrer for "for sent afleveret" tilskrives på samme måde som "for sent fornyet"

Påmindelser og hjemkaldelser

Du kan vælge at få en påmindelse fra os på sms, e-mail eller via Biblioteket-app'en. Påmindelsen vil du modtage tre dage før afleveringsfristen. Husk at du altid selv har ansvaret for, at det lånte bliver rettidigt afleveret.

Hvis du glemmer at aflevere, sender vi en hjemkaldelse til dig fem dage efter afleveringsfristen. Hvis du ikke er tilmeldt med sms eller e-mail, sender vi et brev med hjemkaldelsen som almindelig brevpost. Hvis du er tilmeldt Digital Post, modtager du hjemkaldelsen via din digitale postkasse.

Gebyrer ved for sen aflevering eller fornyelse efter afleveringsfristen

Icon Description

Ved for sen aflevering eller fornyelse efter afleveringsfristen opkræves der gebyr. Der er forskellige bødetakster for voksne og børn.

Gældende takster for gebyrer og omkostninger i forbindelse med for sen eller manglende aflevering kan ses her

Efter oprettelsen af et gebyr og/eller erstatning vil du modtage en regning fra Kolding Kommune i din digitale postkasse. (Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du modtage et indbetalingskort med almindelig brevpost.)

For lånere, der er under 18 år, sendes indbetalingskortet til deres økonomiske ansvarlige/værge.

Skylder du for gebyrer eller erstatninger for 200 kr. eller derover, bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel 7 dage før udelukkelsen. Du skal betale hele beløbet, før du kan låne igen.

Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb eller undlader at aflevere materialet efter udsendelse af regning fra Kolding Kommune, overgives sagen til Gældsstyrelsen. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger. 

Retningslinjer for erstatninger

Icon Description

Hvis du beskadiger bibliotekets materialer, mister eller ikke afleverer dem, skal du erstatte dem efter takster fastsat af biblioteket.

Gældende takster for erstatninger og omkostninger i forbindelse med hjemkaldelser kan ses her

Når lånetiden overskrides med mere end 30 dage, sender Kolding Kommune en regning på erstatningsbeløbet for det/de lånte materiale(r), samt gebyret ved for sen aflevering.

Skylder du for gebyrer eller erstatninger for 200 kr. eller derover, bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel 7 dage før udelukkelsen. Du skal betale hele beløbet, før du kan låne igen.

Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb eller undlader at aflevere materialet efter udsendelse af regning fra Kolding Kommune, overgives sagen til Gældsstyrelsen. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger. 

  • Vil du gerne erstatte et bortkommet eller ødelagt materiale inden udlånstiden udløber, skal du kontakte biblioteket på tlf. 79 79 11 00 eller bibliotek@kolding.dk (hverdage 10 - 15).
  • Er det lånte materiale ikke afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og du bliver opkrævet en erstatning af Kolding Kommune. Ud over erstatningen skal du betale gebyr for at overskride lånetiden og eventuelle andre omkostninger. 
  • Regninger på erstatningsbeløb eller gebyrer samt rykkergebyrer, der ikke betales til Kolding Kommune, vil blive overdraget til Gældsstyrelsen. Du skal betale omkostningerne.
  • Erstatningsbeløb refunderes indenfor 1 år, hvis materialet returneres i god stand.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om betaling af gebyrer og erstatninger.

Hvad koster det at aflevere materialer for sent?

Icon Description

Du kan se de til enhver tid gældende takster for gebyrer, erstatninger og omkostninger i forbindelse med hjemkaldelser på følgende link: Gebyrer og priser.

Hvorfor står der stadig, at jeg mangler at betale?

Icon Description

Bemærk, at der kan gå op til 72 timer før din betaling opdateres på www.koldingbib.dk og i app’en Biblioteket.

Derfor vil du midlertidigt kunne opleve, at der stadig vises gebyrer eller erstatninger på din konto, når du logger ind på koldingbib.dk, selvom du har betalt dem med dit indbetalingskort.

Hvorfor har man valgt denne betalingsløsning?

Icon Description

Koldingbibliotekerne har fra 1. april 2022 implementeret en teknisk løsning omkring opkrævning af gebyrer og erstatninger, der opfylder statens opdaterede regnskabskrav. 

Formålet er at samle alle betalinger til kommunen ét sted, det giver et fuldt overblik over kommunens tilgodehavender og er mindre omkostningstungt. Samtidig kan du som borger også få bedre overblik over din gæld til kommunen.

Det har medført, at du ikke længere kan betale dine gebyrer eller erstatningskrav på biblioteket som hidtil, men i stedet betaler direkte til kommunen.

Hvordan betaler jeg min regning?

Icon Description

Betaling af regninger skal ske via netbank med MitID eller i banken.

Har du spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Opkrævning på tlf. 79 79 21 00 eller på mail: betaling@kolding.dk.

Hvordan kan jeg betale min regning, hvis jeg ikke har MitID?

Icon Description

Hvis du ikke har MitID, fremsendes et indbetalingskort med almindelig brevpost, som kan betales i banken.

Kan jeg betale min regning med kontanter?

Icon Description

Du kan betale dine regninger med kontanter på Borgerservice.

Husk at bestille en tid via kommunens hjemmeside eller på tlf. 79 79 79 79.

Kan jeg betale mine regninger gennem/på biblioteket?

Icon Description

Nej, man kan ikke betale regninger hverken gennem eller på biblioteket. 

Al betaling skal ske via din netbank eller i banken, eller alternativt med kontanter på Borgerservice.

Husk at bestille en tid via kommunens hjemmeside eller på tlf. 79 79 79 79.

Kan jeg se på min bibliotekskonto, når jeg har betalt?

Icon Description

Ja, gebyrer og erstatninger vises og opdateres på din bibliotekskonto på koldíngbib.dk eller i Biblioteket-app'en. 

Bemærk dog, at der kan dog gå op til 72 timer før din betalingsstatus opdateres på hjemmesiden og i Biblioteket-app'en.

Kan jeg aflevere et materiale, som jeg har erstattet?

Icon Description

Er materialet stadig i god stand kan du aflevere det op til 1 år efter det er erstattet. Så kan vi tilbagebetale erstatningsprisen.

Jeg har spørgsmål til selve betalingen

Icon Description

Har du spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Opkrævning på telefon 79 79 21 00 eller på mail: betaling@kolding.dk

Jeg har spørgsmål til årsagen til min regning

Icon Description

Har du spørgsmål til årsagen til din regning, skal du kontakte Koldingbibliotekerne på tlf. 79 79 11 00 eller mail bibliotek@kolding.dk (hverdage fra kl. 10 - 15).

Jeg har spørgsmål til et rykkergebyr

Icon Description

Har du spørgsmål til et rykkergebyr, skal du kontakte Opkrævning på telefon 79 79 21 00 eller på mail: betaling@kolding.dk

Jeg vil klage over en regning fra biblioteket

Icon Description

Vil du klage over en regning fra biblioteket, skal du kontakte Koldingbibliotekerne på tlf. 79 79 11 00 eller mail bibliotek@kolding.dk (hverdage fra kl. 10 - 15).

Betalingsfristen vil være gældende, selvom du har sendt en klage. Vil du være sikker på ikke at få et rykkergebyr, mens du venter på svar, skal du kontakte Opkrævning på telefon 79 79 21 00 eller på mail: betaling@kolding.dk.

Hvad sker der, hvis ikke jeg overholder betalingsfristen?

Icon Description

Efter oprettelse af gebyr/erstatning, vil du den første hverdag efter oprettelsen modtage en regning i din digitale postkasse med betalingsfrist fra Kolding Kommunes Opkrævning.

Overholder du ikke den betalingsfrist, der står i brevet, sender Opkrævning rykkerskrivelser.

Har du modtaget en rykkerskrivelse fra Opkrævning, skal rykkeromkostningerne betales, også selvom du har betalt/betaler dit gebyr og/eller erstatning.

Ved manglende henvendelse eller betaling til Kolding Kommune vil gælden blive overdraget til Gældsstyrelsen. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger for dig.

Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, kan du klage skriftligt. 

Klagen skal sendes til:

Koldingbibliotekerne
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
E-mail: bibliotek@kolding.dk

Du hører fra os snarest muligt.