Gebyrer og priser

Se gebyrer og priser på Koldingbibliotekerne

Priser og gebyrer for ydelser på Koldingbibliotekerne

Når du låner et materiale, står der på din kvittering en dato for, hvornår du skal aflevere. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden at det koster noget.

En fornyelse af et materiale skal udføres, inden låneperioden er overskredet: "for sent fornyet" udløser gebyrer på linje med "for sent afleveret".

Gebyr påløber altså fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering.
Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:
  • materialerne ikke er lånt samtidig (fornyelse gælder som en ny lånedato)
  • materialerne ikke har samme lånetid
  • materialerne ikke afleveres eller fornyes samlet: en fornyelse gælder ift. gebyrer som en aflevering på den måde, at gebyrer for "for sent afleveret" tilskrives på samme måde som "for sent fornyet"

Påmindelser og hjemkaldelser

Du kan vælge at få en påmindelse fra os på sms eller e-mail. Den vil du modtage tre dage før afleveringsfristen. 

Hvis du glemmer at aflevere, sender vi en hjemkaldelse til dig fem dage efter afleveringsfristen. Hvis du ikke er tilmeldt med sms eller e-mail, sender vi et brev med hjemkaldelsen. Hvis du er tilmeldt Digital Post, modtager du hjemkaldelsen i din e-boks.

Gebyrer ved for sen aflevering eller fornyelse efter afleveringsfristen

Ved for sen aflevering eller fornyelse efter afleveringsfristen opkræves der gebyrer hos låneren. Der er forskellige bødetakster for voksne og børn.

 
  Voksne og unge fra 14 år Børn (0-13 år)
1 - 7 dage 20 kr. 0 kr.
8 - 14 dage 60 kr.  20 kr.
15-30 dage 120 kr. 55 kr.
Fra og med den 31. dag 230 kr.

120 kr.

 

Når lånetiden overskrides med mere end 30 dage, sender vi en regning på erstatningsbeløbet for det/de lånte materiale(r) samt gebyret ved for sen aflevering.

Skylder du for gebyrer for 200 kr. eller derover, bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel 7 dage før udelukkelsen. Du skal betale hele beløbet, før du kan låne igen.

Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb efter udsendelse af regning, overgives sagen til kommunens opkrævningsafdeling. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger. 

 

Erstatninger for bortkommet og for ødelagte materialer, der IKKE kan repareres:

Materialer Pris
Bøger, noder, tegneserier, tidsskrift, mp3, cd'er (musik og tale) Nypris + klargøring ( 50 kr. )
Bøger (flerbindsværker) Nypris + klargøring ( 50 kr. ) (Hvis enkeltbind ikke kan købes, erstattes hele værket med nypris + klargøring ( 50 kr. ) )
Lydbøger (hele bogen) Nypris + klargøring ( 50 kr. )
Emnekasser - enkelt bog 175 kr.
Emnekasser - med indhold 1850 kr. 
Romankasser - enkelt bog 250 kr.
Romankasser - med indhold 2400 kr.
Lydbøger - enkelt cd/bånd 125 kr.
Cd-rom/dvd-rom/PlayStation/Wii Licensbelagt nypris + klargøring ( 50 kr. )
Dvd-film 499 kr. + klargøring ( 50 kr. )
Sammensat materialer (eks. sprogkurser, noder med dvd/cd/cd-rom m. m.) Nypris + klargøring ( 50 kr. ) pr. stk. (Hvis enkelt stk. ikke kan købes, erstattes hele værket med nypris + klargøring ( 50 kr. )


*Man kan selv købe et nyt eksemplar og betale for klargøringen. Dette gælder dog ikke cd-rom/PlayStation/video/dvd, som er licensbelagt materiale.
 

Erstatning for ødelagte materialer, der KAN repareres:

Reparation af bøger, noder, tegneserier, tidsskrifter Pris      
Ombinding 75 kr.
Plastning og anden reparation 25 kr.
   
Reparation af andre materialer  
Mapper ( Lydbogsmapper, dvd/cd-rom mapper m. m.) 50 kr.
Poser ( Tidsskriftsposer, musikposer m. m.) 25 kr.
Hæfter ( Cover til musik-cd'er, manualer m. m.) 25 kr.
Kasser (Roman- og emnekasser) 400 kr.
 
 

Priser for print og kopi

Kopier/print (sort/hvid eller farve)                                   2 kr. pr. stk.