Grøn Expo: Udstil grønne løsninger på biblioteket

Et showroom for grønne løsninger med maskiner, materialer, modeller og metoder

Hvor: Kolding Bibliotek, 1. sal

Hvornår: I hele åbningstiden Kolding Bibliotek

Pris: Gratis

Grøn Expo er et udstillingsområde på Kolding Bibliotek, hvor virksomheder og iværksættere deler maskiner, materialer, metoder og modeller der er grønnere end i går. Udstillingen kan ses i hele bibliotekets åbningstid.

Vi udstiller de fire M’er

  • Maskiner – store maskiner, små maskiner, nye maskiner eller ombyggede maskiner
  • Materialer – store materialer, små materialer, nye materialer eller omdannede materialer
  • Modeller – forretningsmodeller, matematiske modeller, arbejdsmodeller, 3D-modeller, miniaturemodeller eller samfundsmodeller
  • Metoder – arbejdsmetoder, nye metoder eller sammenbragte metoder

Baggrunden for Grøn Expo

Grøn Expo er startet af Erhvervsgruppen Kolding, hvor udstillingen først hørte hjemme i Bæredygtighedshuset i Jernbanegade, hvorefter den flyttede til større rammer på Kolding Bibliotek, hvor den står på 1. sal over informationen.

Formålet med Grøn Expo er at forbinde private virksomheder, det offentlige, uddannelser, interesseorganisationer og ildsjæle for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling for at give håb og vise, at verden mange steder bevæger sig i den rigtige retning.

Jeg vil gerne udstille, hvordan gør jeg?

Grøn Expo er klar vil samarbejde med alle, der udvikler eller producerer bæredygtige løsninger. Det kan private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder, uddannelsesinstitutioner, kulturaktører, interesseorganisationer og ildsjæle.

Der er også en skærm ved udstillingen hvor video med fx metoder (der ikke er en fysisk genstand) udstilles, og videoer hvor produkters funktion og bæredygtigheden i dem forklares.

Vilkår for udstilling på Grøn Expo

  • Udstiller sørger selv for transport af udstillingsgenstanden til og fra Kolding Bibliotek
  • Det er ikke tilladt at have priser på udstillingsgenstanden, men vi henviser altid til virksomheden der har lavet det
  • Udstillingen er i det offentlige rum, og udstillingen sker derfor på eget ansvar
  • Koldingbibliotekerne kan ikke gøres ansvarlig for skade på de udstillede genstande i forhold til tyveri, hærværk og brand
  • Det er gratis at udstille på Grøn Expo

Udfyld vores formular

Navnet på den person der udfylder blanketten
Kontaktoplysninger på den person der udfylder blanketten
Kontaktoplysninger på den person der udfylder blanketten
Skriv gerne lidt om dét, du/I gerne vil udstille
Sæt evt. et link ind til jeres hjemmeside