Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

Tekstsamling af samfundsteoretikeren og filosoffen Slavoj Zizek. Fokus her er ideologien som begreb. For forskere og studerende på filosofi, samfundsvidenskab, sociologi og eventuelt psykologi

Beskrivelse

Slavoj Zizek er slovener og blevet kaldt filosofiens rockstjerne. Han er marxist og breder sine teoretiske analyser over mange og brede felter. Normalt opfatter man ideologi som et sæt af overbevisninger, men SZ har en anden definition af begrebet. Han ser ideologi som vores mere ubevidste tænkning, der præger vores opfattelse af virkeligheden. Han bevæger sig ad den vej hen i mod psykoanalysen, men bruger også sit analyseapparat til brede samfundstemaer. Han er svær at sætte fagligt i bås. Han taler om det sublime objekt, et forankringspunkt der bliver til noget ophøjet og symboliserer mere end selve objektet. Det er en række tekster, der ikke har en egentlig progression, men den overordnede sammenhæng og tråd er ideologi som begreb og ideologier i samfundet i dag. Litteraturliste og stikordsregister

Vurdering

Slavoj Zizek er kendt for at skrive "labyrintisk", og teksterne er da også overordentlig svært tilgængelige. Man skal have et vist kendskab til såvel hans egne som andre filosoffers tænkning for at "kunne følge med". Den vil udelukkende finde anvendelse i den akademiske verden

Andre bøger om samme emne

Der findes to værker på dansk, der er en indføring i Slavoj Zizeks tænkning, teori og tekster: Den nyttige idiot og Slavoj Žižek