Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Fuldstændig nyoversættelse til dansk af denne arketypiske europæiske romanklassiker for 1. gang siden Charlotta Dorothea Biehls berømmede fordanskning fra 1777! Cervantes' storværk udkom i 1605 og har som de få andre virkelige klassikere af fx Dante og Shakespeare en appel og fortolkningsmulighed til hver tid. Don Quixote er fortællingen om den sindsyge lavadelsmand, der inspireret af samtidens "trivielle" ridderromantik så gerne vil bekæmpe al uretfærdighed i verden. Bogen er kommet i mange forskellige forkortede og redigerede udgaver for både børn og voksne - sidst i 1971. Hvor det komiske i Don Quixotes udsigtsløse forehavende har været i fokus hidtil virker kombinationen af hans galskab og hans kompromisløse retfærdighedssøgen både stærk og realistisk i nutiden. Det underbygges af Salvador Dali's eminente, dæmoniske stregtegninger. Sproget er på én gang levende ajourført og med et arkaisk præg. Udgaven tager klassikerbegrebet alvorligt også med hensyn til den asketisk stilrene typografi og layout; skrifttypen en æstetisk smuk og læsevenlig gentegning af en skrifttype fra o.1500. Den forudsætningsløse læser får dog ikke hjælp til at afkode de - ganske vist få - latinske citater, som stadigt færre nye læsere vil have med i dannelsesbagagen. En lille notedel ville være nyttig. 2. del fra 1615 forventes udgivet i 1999