• Dvd

Snowpiercer

I en nær fremtid er kloden ødelagt som levested og verdens befolkning næsten udslettet. De få der har overlevet, befinder sig på et eksprestog, der skal være i konstant bevægelse for at passagererne ikke fryser ihjel. Freden brydes, da en brutal og blodig magtkamp blusser op i toget

Se alle eksemplarer

Henter oplysninger