Links på nettet om dialogisk læsning

Henvisninger til links på nettet om dialogisk læsning
 
Links
 
I tidsskriftet "Vores Børn" kommer børnebogsekspert og forfatter Lotte Salling med 10 bud på gode børnebøger og forklare, hvordan bøgerne stimulere dit barns ordforråd.
På Lotte Sallings hjemmeside www.lottesalling.dk kan du gratis downloade gode bøger til at lege sproget frem.
 
Nationale projekter med udgangspunkt i dialogisk læsning 
 
Sprogpakken
Projekt fra Servicestyrelsen, der har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.  På hjemmesiden  er der mange praktiske råd om  dialogisk læsning og en 6 minutters film, der  viser dialogisk læsning i praksis. 
 
LæseLeg bygger på dialogisk læsning. Her kan du finde gode råd til forældre samt et afsnit henvendt til pædagoger. Afsnittet finder du ved at klikke på" Dialogisk læsning" i den øverste menulinjen.
 
Spell handler om at støtte børns sproglige udvikling i børnehaven. Projekt om sprogtilegnelse via legebaseret læsning. Forskningsprojekt i 128 børnehaver, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet. 
 
Læs bøger om dialogisk læsning

Materialer