Verdensmålscertificering af bibliotekerne i Danmark

Verdensmål

20 danske biblioteker går nu i front for at udvikle og afprøve en model til at engagere lokale borgere i verdensmålene - og Koldingbibliotekerne deltager

Målet er, at det skal afføde en mangfoldighed af lokale initiativer på tværs af landet, som borgerne kan mødes om og drive i fællesskab med støtte fra biblioteket. Samtidig skal biblioteket selv være med til at vise vejen ved at udvikle mere bæredygtige løsninger i eget hus. 

Modellen skal danne grundlag for en verdensmålscertificering for biblioteker, som kan give landets biblioteker en fælles ramme for arbejdet med verdensmålene. 

Projektet er sat i søen i et samarbejde mellem Chora 2030 og Danmarks Biblioteksforening, og 19 danske folkebiblioteker samt et forskningsbibliotek deltager. Projektet kører over de næste to år og indledes med et forprojekt, som er finansieret af Spar Nord Fonden. Hovedprojektet, som starter august 2021, gennemføres med en bevilling fra TrygFonden.

”Vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil arbejde med at skabe en bedre verden. Bibliotekerne er som landets mest besøgte kulturinstitution helt oplagte som facilitatorer for borgernes arbejde med verdensmål, også fordi mange biblioteker allerede i dag arbejder med verdensmål. Derfor er vi også glade for, at der nu kommer turbo på at komme i gang med arbejdet, for det er vores ambition at omsætte verdensmålene til hverdagsmål,” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A), som også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

Bliv klogere på verdensmålene:

Hele verden i skole: https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/de-17-maal/
Verdensmålene for de små: https://www.herningbib.dk/verdensmaalfordesmaa
Verdensmålene forklaret: https://www.verdensmaal.org/maalene
 

Verdensmålscertificering af bibliotekerne i Danmark

Certificeringsprogrammet lanceres i løbet af projektet og åbnes, så alle interesserede biblioteker kan deltage. Programmet vil samle og bygge oven på de eksisterende erfaringer, og det skal tydeliggøre bibliotekernes muligheder for at spille en aktiv rolle, ikke bare gennem oplysning om verdensmålene, men ved at bidrage til konkret handling. Det skal ske ved, at bibliotekerne både selv bidrager til mere bæredygtige løsninger og ansporer de lokale borgere til at engagere sig.  

Der er brug for, at flere tager aktivt del i den omfattende bæredygtige omstilling, vi som samfund står overfor, og her har de danske folkebiblioteker et helt særligt potentiale. De spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet og er den kulturinstitution i Danmark, der når bredest ud med sine 38 millioner årligt besøgende. Samtidig er det et sted, hvor folk kan mødes på tværs af alder, uddannelse og social baggrund.

De 20 biblioteker går nu i gang med at udfolde det potentiale ved at blive kulturbærere for en bæredygtig udvikling og opbygge fællesskaber, hvor folk kan mødes, sætte initiativer i værk og opleve, at de i fællesskab kan bidrage og gøre en forskel.

Læs mere om projektet og FN's verdensmål

  >> Danmarks Biblioteksforening: Verdensmålscertificering af biblioteker

  >> FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på verdensmaalene.dk

Kontakt

Hvis du vil høre om indsatsen hos Koldingbiblitokerne, kan du kontakte bibliotekar Morten Rindom Nielsen (morn@kolding.dk).