Kolding er blandt de ti første kommuner, der får et verdensmålscertificeret bibliotek

18.05.22
En målrettet indsats gør, at Koldingbibliotekerne nu kan modtage et certifikat for arbejdet med både formidling, facilitering og handling, der understøtter FN’s 17 verdensmål.

Koldingbibliotekerne har som kommunens største kulturinstitution en helt særlig mulighed for sprede budskabet om FN’s verdensmål og samtidig selv gøre en indsats for at skabe en mere bæredygtig verden.

Derfor har Koldingbibliotekerne som led i en certificering forpligtet sig på at lave en treårig handleplan med en række verdensmålsaktiviteter og bæredygtighedstiltag. Bibliotekerne skal både formidle viden om verdensmålene, inddrage borgere og lokalsamfund i lokale handlefællesskaber og ikke mindst skabe bæredygtige løsninger i eget hus. 

Verdenshelte, bæredygtig bogklub og bogsalg til gode formål

Det er mange nye verdensmålsinitiativer, der har sikret, at Koldingbibliotekerne nu kan kalde sig verdensmålscertificeret. 

Eksempelvis har børn mulighed for at blive verdenshelte, når de løbende hen over året har kunnet deltage i aktiviteter, der har understøttet forskellige verdensmål. Ligeledes har børnefamilier kunnet klippe deres gækkebreve ud af bibliotekets gamle bøger og aviser. Og hvad er mere oplagt på et bibliotek end at lave en bæredygtig bogklub, hvor bøger der sætter bæredygtig livsstil – eller mangel på samme – på dagsordenen?

FN’s verdensmål dækker mange forskellige emner som for eksempel ulighed. Biblioteket er derfor gået sammen med velgørende organisationer i forbindelse med bibliotekets bogsalg. I december var det således Mødrehjælpen, der afviklede bogsalget og fik overskuddet.

Læs mere om kommende verdensmålsaktiviter på vores side om Bæredygtighed
NB der kommer flere på med jævne mellemrum, så kom igen senere også

Et lille udvalg af nogen af de aktiviteter der har været i den senere tid:

Bæredygtig Bogklub

Koldingbibliotekerne holder i samarbejde med Bæredygtighedshuset i Kolding en række bogklubs-eftermiddage den sidste torsdag i måneden kl. 16-18. Du skal læse bogen på forhånd, men ellers kræves ingen forberedelse. Bøgerne til bogklubben kan lånes på biblioteket, flere af dem også som lydbog eller e-bog.

Bogklubben har haft sidste møde inden sommerferien, men starter op igen i august

Mange foredrag

Her om at være Bæredygtig Badass med Gittemarie Johansen, som er "Zero waste livsstilsgudie"

Der kommer flere af disse foredrag til efteråret igen

Masser af åbne aktiviteter

Her er det "Bedstemors sofa", hvor man kunne få hjælp og vejledning i repationer. Men aktiviterne har også bestået i bl.a. "Bæredygtig julegave-indpakning", quizzer, "Månedens verdens helt", spil på vores Active Floor, "Bæredygtige gækkebreve klipning", Diskussionsdisko om bæredygtighed mm. 

Bogsalg af kasserede biblioteksbøger

I samarbejde med godgørende foreninger. Den forening der står for bogsalget får de penge der kommer ind på det, og samtidig kan du også få en snak med frivillige fra foreningen mens du kigger efter bøger du vil købe. Billedet er fra da Mødrehjælpen stod for bogsalget

Mange udstillinger

Både vores egne, med masser af bøger, film og andet godt om verdensmålene og mange fra alle vores samarbejdspartenere, på billedet er det en flot udstilling, som Bæredygtighedshuset stod for. 

Om certificeringsprogrammet

Programmet er udviklet af Danmarks Biblioteksforening og Chora 2030 i samarbejde med 20 pilotbiblioteker, hvoraf de 10 første nu er klar til certificering. Udviklingsprojektet er støttet af Tryg Fonden.

Læs mere og se eksempler på bibliotekernes tiltag her: https://db2030.dk/certificering/

Læs mere om Koldingbibliotekernes projekt omkring at blive Verdensmålscertificeret