Ny forening skal styrke sangen i Kolding

Vil du være med til at stifte en forening, der skal styrke og udbrede sangen i Kolding? - så kom til stiftende generalforsamling af "Sangkraft Kolding"

Den stiftende generalforsamling i foreningen "Sangkraft Kolding" bliver holdt fredag d. 18 november kl. 16.30 i lille sal på Kolding Bibliotek, der er ingen tilmelding - bare mød op

Sangen kan samle os som mennesker uanset baggrund og medvirke til at skabe fælleskaber. Sangen er både for små og store, og gennem sangen overleverer vi fra generation til generation vores fælles kulturarv. Derfor rummer sangen både dannelse og identitet, og favner såvel bredde som elite. 

Visionen for Sangkraft Kolding fokuserer på fællesskab og dannelse. For initiativgruppen er det vigtigt, at fællesskab og dannelse ikke ses i kontrast til hinanden, men i sammenhæng. Sang og sangglæde skal nå ud til en bred målgruppe i Kolding, og skal udleves i alt fra fællessang eller morgensang til udbredelse og  styrkelse af den musikalske udvikling. Sangen styrker børn og unge, og derfor er initiativgruppen også særligt optaget af denne målgruppe. 

I Kolding har vi allerede en række stærke sanginitiativer og –miljøer, som der kan styrkes og udvikles. Ligesom vi i Kolding har en helt unik mulighed for at tage afsæt i vores kulturhistorie, hvor sangen – og særligt den danske sang – har spillet en helt særlig rolle.

Venlig hilsen initiativgruppen

Lars Elmholdt Christensen, korleder Kristkirken
Inger Marie Lund, læringsvejleder PLC
Mette Dalby, Leder Nicolai Kultur
André Barsøe Jensen, Sct. Nicolai Kirkes kor
Lene Wul, Skamlingsbankeselskabet
Hedvig Dobias, Organist og Korleder Skt. Nicolai Kirke
Rikke Winther Revsholm, Afdelingsleder, Kultur og Event i Kolding
Jens Bloch, Kulturskolechef
Iben Østergaard, musikbibliotekar
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Hvorfor et sangkraftcenter i Kolding?
  5. Foreningens fremtidige aktiviteter (herunder ansættelse af projektleder)
  6. Foreningens økonomi
  7. Godkendelse af vedtægter
  8. Valg af bestyrelse og revisor
  9. Evt.

BILAGForslag til vedtægter for Sangkraft Kolding