Mød borgmesteren til årsmøde i Vamdrup Byforum

Vamdrup Byforum afholder årsmøde samt valg til bestyrelsen i Vores Hus i Vamdrup onsdag den 29. maj 2024, kl. 18.30. Borgmester Knud Erik Langhoff deltager i årsmødet

Udover afvikling af valg vil bestyrelsen på årsmødet aflægge beretning. Her vil Vamdrup Byforum fortælle om hvad de har arbejdet med i 2023 samt igangværende projekter i 2024.

Bestyrelsen har desuden en række forslag til ændringer af de eksisterende vedtægter. Kom derfor og vær med til at bestemme hvordan Byforum fremover skal arbejde. 

Borgmester Knud Erik Langhoff deltager i årsmødet. Borgmesteren er blevet bedt om at komme med hans betragtninger på Vamdrups udvikling de sidste 15 år og for fremtiden.

I den sammenhæng har man bedt borgmesteren om at komme med hans tanker omkring hvorfor det er gået som det er i Vamdrup. Derudover vil Byforum gerne høre hvad borgerne, foreningerne og kommunen kan gøre for at bremse, understøtte og henholdsvis ændre en udvikling/tendens. Hvordan kan alle understøtte byens positive udvikling og bremse en eventuel negativ udvikling?

Byforum vil være vært ved kaffe/te og lagkage.

  >> Læs mere om årsmødet og Vamdrup Byforums arbejde på vamdrup.dk