ByOrd
ByOrd

ByOrd i byrummet

Projekt ByOrd består af fire interaktive bænke, der fortæller historier fra to forskellige steder i Kolding.

De to steder som bænkene fortæller historier fra er Centerpladsen i boligområdet Skovparken/Skovvejen og Banegårdspladsen ved biblioteket i centrum af byen. Områderne er meget forskellige og det er historierne også.

Det ene sted er i et boligområde uden for Kolding-bymidte; det andet et offentligt sted i centrum af byen. De to steder har også ligheder; Det er nemlig steder som mange mennesker går forbi og igennem i løbet af en dag og begge spiller en vigtig rolle for området omkring.

Indsamlingen af historierne er sket på to afholdte fortællecaféer – én på hvert sted. I Skovparken er det beboere og folk, der arbejder i området, som har fortalt et par af deres historier fra Skovparken/Skovvejen og ved biblioteket er det forskellige Kolding-borgere og brugere af biblioteket og området omkring, der har bidraget med deres fortællinger til bænkene.

Bænkene fungerer således, at en historie går i gang, når man sætter sig på den. Nogle historier er ganske kort, nærmest blot en sætning, der fortæller noget om stedet og andre fortællinger er op til 2 minutter lange. Når historien er slut er bænken stille og ønsker man at høre endnu en historie, skal man lige løfte sig lidt og sætte sig igen.

I bænkene er der lydcensorer, der aktiveres ved tryk. Kommer der derimod endnu en person og sætter sig på bænken, sætter denne person en  ny historie i gang, og den man hørte forsvinder. På hvert sted er der 2 bænke. Den ene bænk fortæller historier fra Skovparken/Skovvejen og den anden fortæller historier fra  området omkring banegården og biblioteket.

 

Derfor er historier om steder vigtige
ByOrd leger med tanken om, at alle steder har historier. Når vi besøger og bruger steder oplever og laver vi ting, der bliver til historier fra et sted. Nogle historier holder vi for os selv og nogle giver vi videre. De historier vi giver videre har betydning for, hvordan andre vil opleve dette sted. Historier skabes  i et samspil mellem mennesker og omgivelserne, de kan derfor  være vigtige for meget mere end blot det konrete sted.

Besøg stederne, sæt dig på bænkene og hør historierne... Måske har du allerede selv en historie fra stederne, og ellers får du det nu!

Projekt ByOrd er en del af et forskningprojekt om social bæredygtig byudvikling udført af Anne Corlin på Designskolen Kolding. Projektet undersøger, hvordan man kan bruge design og design-metoder til at udvikle byens offentlige rum, så de understøtter interaktion mellem mennekser og det sociale liv. Dette konkrete design eksperiment, som ByOrd er, har fokus på at undersøge, hvilken effekt det har at arbejde med det narrative som et designtiltag, effekten af at arbejde med byrumsprojekter på tværs af byen, hvordan bænkene bliver modtaget og brugt i de to forskellige byrum og sidst betydningen af som Kolding-borger at være involveret i  byudviklingsprojekt.

 

Projektet er et samarbejde mellem:
Modige borgere i Kolding, Kolding Bibliotek, Byliv Kolding, storyteller Jens Peter Madsen, Alexandra Instituttet, Kolding Kommune og Designskolen Kolding.

For mere information om projektet kontakt Anne Corlin, Designskolen Kolding, anc@dskd.dk, 26193829.