Koldingbibliotekernes strategi 2019-2023

09.01.19
Frem mod 2023 arbejder bibliotekerne i Kolding Kommune med en nyvedtaget strategi. Klik her og læs med om bl.a. digital mestring og læseglæde!

_________

Fordybelse og indsigt

Med udgangspunkt i bibliotekernes tradition for dannelse og oplysning vil vi gennem samarbejder og partnerskaber til stadighed undersøge, hvordan Koldingbibliotekerne kan bidrage til at løfte vigtige, aktuelle samfundsopgaver.

Borgerne møder Koldingbibliotekerne gennem hele livet, og bibliotekerne vil være den røde tråd og faste base, når borgerne har brug for inspiration, viden og litteratur i både traditionelle og nye formater.

Læs hele Koldingbibliotekernes strategi for 2019-2023 her:

  >> Koldingbibliotekernes strategi 2019-2023