gruppe læse og taler om bøger
gruppe der læser og taler om bøger

Vær med til Åben læsekreds

Åben læsekreds er for alle, der er nysgerrig på at være med i en læsekreds!

Vi læser en tekst sammen og snakker om den. Vi fortæller om læsekredse og hvordan de fungerer.

Og så er der fri snak på kryds og tværs, så vi kan danne læsekredse eller måske komme med i én, der allerede er i gang.

Vi giver en kop kaffe

Det er gratis at være med, men af hensyn til kaffen beder vi jer hente billet på www.koldingbib.dk eller på et af kommunens biblioteker.

Det foregår:

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 10.00-11.30
og
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 16.30-18.00

(Man kan vælge at komme én af dagene, men man er også velkommen til at deltage begge gange)

Vil du vide mere? - kontakt:

Susanne Jespersen, suje@kolding.dk, tlf. 79 79 11 35 
eller
Marianne Majgaard Jensen, mamj@kolding.dk, tlf. 79 79 11 72