Overenskomst-forhandlingerne 2020

OK20 - overenskomstforhandlingerne for mere end 600.000 danskere i private job - blev officielt skudt i gang 8. januar. Biblioteket bringer her en kort oversigt, og bøger til dem, der vil vide mere.

Forhandlingerne er i gang. Arbejdsgivernes og lønmodtagernes forhandlere satte sig den 8. januar til forhandlingsbordet i Industriens Hus.

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening.
En overenskomst fastsætter rettigheder i løn- og arbejdsforhold: eks. 37 timers arbejdsuge, fri på barns første sygedag, pension og et aftalt lønniveau. Der er i Danmark ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn og pension.
Overenskomsterne er en del af det, der kaldes "Den Danske Model". Altså et arbejdsmarked, der aftales mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne.

Hvordan er forløbet i OK20 (overenskomstforhandlingerne 2020)

  • Overenskomstforhandlingerne 2020 går i gang.
  • Forhandlernes resultat drøftes ved medlemsmøder i fagforeningerne.
  • Der stemmes om OK20-resultatet.
  • De nye overenskomster træder i kraft, og er gældende indtil der igen skal forhandles nye overenskomster.

Hvis man ikke bliver enig om en ny overenskomst senest 1. marts?
Så kan der ske to ting:

  • Der kan komme en konflikt.
  • Forligsmanden kan udsætte konflikten. En konflikt kan udsættes 2 gange af max. 14 dage, hvis forligsmanden mener, at parterne kan finde frem til et nyt resultat.

Aftaler og lovgivning

Hovedaftalen mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening
Forligsinstitutionen

Oprindeligt skrevet af jc, Vejle Bibliotekerne.

Læs mere: