Kolding Bibliotek 1939 (Historier om Danmark)

16.10.17
DR viser i en serie Danmarkshistorien opdelt i forskellige perioder. Til hver periode har Koldingbibliotekerne fundet en lokal vinkel og skrevet en lokal historie. Denne side handler om arbejderbevægelsen og 2. verdenskrig.

Se eller gense DR's "Historier om Danmark"

Kreaturhandler Jens Holm
30. september 1939 åbnede den ny biblioteksbygning på hjørnet af Jernbanegade og Fredericiagade. På grund af krigen skete indvielsen under beskedne former. Biblioteket forlod en ejendom på Rendebanen, hvor det havde holdt til siden 1910 og gennemgået en betydelig udvikling fra læsestue- og folkebogsamling til centralbibliotek. Bogbestanden var blevet mere end 8-doblet og lånerantallet næsten 20-doblet. Udviklingen var kommet i stand blandt andet takket være landets første bibliotekslov fra 1920 og stærkt forbedrede statstilskud. Flytningen og nybyggeriet kom i stand takket være en betydelig gave den tidligere kreaturekspeditør Jens Holm.

Besættelsestiden
Byens arbejderbevægelse havde gennem mange år arbejdet for at opføre en forsamlingsbygning på hjørnet af netop Jernbanegade og Fredericiagade. I marts 1936 havde Arbejdernes Fællesorganisation forhandlet sig til enighed med kommunen om pris og betingelser for erhvervelse af grunden. Jens Holm tilbød netop da kommunen at købe grunden og at overdrage grunden til byggeriet af et nyt bibliotek. Han begrundede sin gave med at biblioteket ”yder en samfundsnyttig gerning af betydeligt omfang”. Byrådet besluttede sg til at modtage gaven – dog valgte Socialdemokratiet at undlade at stemme.

På grunden blev opført en biblioteksbygning mod Fredericiagade og en erhvervsejendom mod Jernbanegade. Erhvervsejendommen mod Jernbanegade blev udlejet og skaffede indtægter til ejendommen. Under krig undgik bygningen beslaglæggelse af tyskerne. Den tyske bykommandant veg tilbage for en beslaglæggelse med begrundelsen: Dette er en kulturanstalt.

Mungo Park
Biblioteket voksede og i 1970-erne blev også fløjen mod Jernbanegade inddraget til biblioteksdrift. I 2006 forlod biblioteket matriklen og flyttede til den nuværende placering på den tidligere Slotsmøllen-grund. Den gamle biblioteksbygning rummer nu bl.a. teatret Mungo Park.

 

FOTO:
Kolding Centralbibliotek i Fredericiagade ca. 1945.  (Foto: Knudsen og Jochumsen i Kolding Stadsarkiv)