Inspiration til "Værdigheden" .

I anledning af, at Svend Brinkmann gæstede Kolding Bibliotek anbefaler vi bøger, der kredser om forfatterens populære bøger.

Ved ståstedet Værdigheden tager Svend Brinkmann udgangspunkt i filosoffen Immanuel Kant.

Kant skriver: ” I formålenes rige har alt enten en pris eller en værdighed. Hvis noget har en pris, kan der i dets sted også sættes noget andet som ækvivalent. Dét, der derimod er hævet over al pris, følgelig ingen ækvivalens tillader, det har en værdighed”.

Dette betyder, at mennesket ikke er en ting. ”Vi bør ikke forholde os til andre kun som midler, men også som et mål i sig selv. Det har vi pligt til, for ellers underkender vi deres status som personer, det vil sige som autonome fornuftsvæsner”.

God læsning om værdigheden: