Inspiration til bøger om "Friheden"

Ståstedet - Friheden. Er man fri hvis man i et diktatur har retten til at realisere sig selv, men ingen politisk indflydelse har? Dette er blot et af de spørgsmål Brinkmann stiller om friheden.

Brinkmann omtaler to forskellige frihedsbegreber. Det positive og det negative. Positiv frihed handler om, at man har frihed til at indgå i eksempelvis fællesskaber, at gøre sig nyttig og handle som man bør i et forpligtende fællesskab. Omvendt er der den negative frihed, som handler om friheden fra noget. Den negative frihed er når mennesket kan gøre som det har lyst uden indblanding fra andre – at realisere sig selv eksempelvis. 

Bøger om friheden: