Inspiration til bøger om døden

Et af Brinkmanns ”Ståsteder” handler om døden. Med døden bliver det ”væsentligt at overveje, hvad det er værd at bruge sin tid på”.

Døden er dog en slags meta-ståsted, der rammer de andre de andre ståsteder ind. Bevidstheden om døden giver os mulighed for at forholde os refleksivt til vor egen tilværelse. 

Brinkmann beskæftiger sig især med, hvordan dødsrefleksionen kom til udtryk hos 1500-tals humanisten Michel de Montaigne. ”Kun hvis vi forstår døden korrekt, kan vi være frie – det er den, der har lært at dø, der har aflært at være at slave”.

Bøger om døden: