Inspiration: Bøger om "Ansvaret"

I anledning af, at Svend Brinkmann gæstede Kolding Bibliotek anbefaler vi bøger, der kredser om forfatterens populære bøger.

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

 

Disse vise ord kommer fra den kendte teolog K. E. Løgstrup. Ordene indleder kapitlet ”Ansvaret” i Svend Brinkmanns bog Ståsteder.
Citatet fortæller os samtidig, at vi har et ansvar over for alle, vi er i berøring med, fordi vi alle har magt over hinanden i varierende grad. Ansvaret ligger dermed i, at bruge magten til den andens bedste.

Vi har fundet nogle bøger, der på forskellige måder handler om ansvar: