Folkeafstemningen om salget af De Vestindiske øer

06.10.17
DR viser i en serie Danmarkshistorien opdelt i forskellige perioder. Til hver periode har Koldingbibliotekerne fundet en lokal vinkel og skrevet en lokal historie.

Denne side handler om folkeafstemningen i forbindelse med de Vestindiske øer.

Se eller gense DR's "Historier om Danmark" 

I august 1916 underskrev den danske regering en aftale med U.S.A. om salget af De Dansk Vestindiske øer. For at få sagen gennemført måtte regeringen dog nå til enighed med oppositionen i form af Venstre og konservative. 30.9.1916 indgik  Socialdemokratiet og De Radikale et forlig med oppositionen, hvorefter oppositionen og Socialdemokratiet fik optaget kontrolministre i regeringen og sagen om salget skulle afgøres ved en folkeafstemning.

Stort JA!
Det blev Danmarks første folkeafstemning. Det var også første gange kvinder og tyende kunne bruge deres ny ret til at stemme efter grundloven fra 1915.  Folkeafstemningen fandt sted 14. december 1916. Der blev et solidt flertal for salget – ca. 284.000 ja-stemmer og 158.000 nej stemmer. Det var dog kun 37,5% af vælgerne, der stemte – halvt så mange som ved folketingsvalgene i 1913 og 1918. Og overraskende mange havde stemt nej. 

Stemmeafgivningen havde var gået over partigrænserne. Debatten forud havde været hidsig og ikke alene baseret på forstandige økonomiske argumenter. Den stærke Konservative presse var gået kraftigt imod salget medens den talrige Venstrepresse ikke havde sluttet fuldt op bag partiet Venstres anbefalinger om salg. Modstanden kom fra nationalistiske og forsvarsvenlige kredse, men utilfredshed med den radikale regering spillede også en stor rolle. Landbrugets utilfredshed med regeringens restriktioner affødt af krigen var betydelig og påvirkede stemmeafgivningen.

Lokal modstand mod salget
Kun i Thisted og Vejle Amter var der flertal mod salget. I Vonsildkredsen var der et markant flertal imod salget og også i Koldingkredsen var der et lille flertal mod salget. 

Statsbiblioteket er ved at gøre landets aviser tilgængelige via internettet på Mediastream. 
Folkeafstemningsresultatet fordelt på kredse kan ses i Middelfart Avis 15.12.1916 

Siden 1864 havde tabet af Sønderjylland og håbet om en genvindelse af det tabte land spillet en stor rolle i dansk indenrigs- og udenrigspolitik. En idé var at bytte Vestindien bort for at få Sønderjylland tilbage. Slesvigsk Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har publiceret et TV-indslag om den mulighed

MEN
Når man solgte øerne til U.S.A. fraskrev man sig den mulighed.


Kilder:
Niels Thomsen: Kampen om øsalget 1916 (kronik i Berlingske Tidende 14.2.1986

Middelfart Avis 15.12.1916