Dyrk det danske sprog

07.02.21
Rødgrød med fløde eller fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad? Det danske sprog er svært, men her får du tips og tricks til, hvordan du kan dyrke det noget mere.

Dansk for alle 

Gyldendals Røde Ordbøger
Adgang via dit bibliotek eller hjemmefra. 

Mango Languages
Tilbyder sprogkurser for begyndere på mere end 70 forskellige sprog. Adgang via dit bibliotek eller hjemmefra. 

Sproget.dk
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget og meget mere.

Dansk Sprognævn
Sprognævnet beskæftiger sig med det danske sprogs udvikling og brug. Søg i Retskrivningsordbogen, få hjælp til typiske problemer og læs mere om grammatik og komma. 

Lær dansk på nettet

Dansk her og nu
Materialet består af 12 lektioner, der hver især er bygget op over fem forskellige øvelser:

  • Tekst og dialog
  • Grammatik og øvelser
  • Lyt og forstå
  • Danmark og danskerne
  • Ordlisten

Kan du tale dansk?
Materialet fokuserer på de første sproghandlinger (at præsentere sig selv, at spørge, at handle mv.) og helt grundlæggende ordforråd (tal, ugedage, madvarer med videre). Materialet er tilgængeligt som både tekst og lyd. 'Kan du tale dansk?' findes også i en udgave til børn og unge. Download den her.

Lexin Billedtema
'Lexin Billedtema' er et flersproligt interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale, som er beregnet til at understøtte indlæring af dansk. Programmet tilbyder cirka 1800 ord, som er illustreret på en række tegninger, der er fordelt på 31 temaer, og i flere af temaerne er der yderligere op til 5 undertemaer.

Vores fællessprog
Materialet består af en række kontrastive grammatikker, dvs. sammenligninger mellem dansk grammatik og andre sprogs grammatik. Det er oversat til ti sprog og indeholder sprogsammenligninger på de ti sprog. Der er fokus på de mest elementære ligheder og forskelle.

Fjern-uv.dk
Fjernundervisning i dansk som andetsprog. Her finder du grammatik og øvelser. 

Dansk.nu
Dansk.nu er et online læringsunivers. Dansk.nu giver adgang til virtuelle læringsrum, en materialesamling og grammatik rettet mod dansk som andetsprog, et udtaleværksted, hvor der kan trænes såvel enkeltlyde som tryk og rytme på sætningsniveau, og et opgaveværksted, hvor underviserne kan lave forskellige typer af opgaver og spil til sine kursister. Dansk.nu kræver abonnement.

Lær dansk igennem en app

Den lokale sprogskole

Sprogskolen i Kolding
Danskundervisning for dig, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere. 

Leg med sproget

Multidansk for tosprogede børn
En samling af netbaserede opgaver, lege og spil for børn i børnehave og indskoling

Find flere krydsord på krydsord.dk.
 

Materialer