De store spørgsmål - hvad er dit ståsted?

02.02.17
Se de spørgsmål vi holdt samtalesalon om onsdag d. 1. februar 2017. Her holdt vi en samtalesalon om spørgsmål indenfor Brinkmanns 10 ståsteder. Måske har du lyst at snakke med venner eller familie om dem.

Spørgsmål inden for de 10 ståsteder:

Det gode

 • Hvorfor skal man være (moralsk) god?
 • Er det altid godt at være god? – er der tidspunkter hvor man ikke skal stræbe efter det?
 • Er det menneskeligt at ønske at være god – eller er samvittighed tillært?
 • Hvad er godhed?
 • Nævn en gang i dit liv, hvor du følte dig god /hvor du gjorde det gode
 • Nævn en gang i dit liv, hvor du burde have optrådt god, men ikke gjorde det
 • Hvad er forskellen på godhed og venlighed
 • Hvis andre mennesker er gode ved dig, føles det så altid godt?
 • Hvad er du mest taknemmelig for i dit liv?
 • Kan en handling være god – også selv om den gavner dig selv?

 

Værdigheden

 • Hvorfor er værdighed vigtigt, hvad får det enkelte menneske ud af at optræde værdigt?
 • Formålet med værdighed?
 • Er Succes det samme som værdighed?
 • Hvad er dit mest dyrebare minde? / Hvad er dit værste minde? – hang det sammen med værdighed?
 • Hvordan viser man andre værdighed?
 • Hvad er værdighed?
 • Er der forskel på værdighed og integritet
 • Kan man være værdig alene (altså uden andre)?
 • Hvad betyder det når noget er uværdigt?
 • Er det kun mennesker der kan være værdige?
 • Hvor vigtigt er det at dø med værdighed?


Løftet

 • Skal man altid holde sine løfter?
 • Er love en slags indirekte løfter – eller skal man selv havde udtalt løftet for at det er et løfte?
 • Hvad betyder løfter for dig?
 • Fortæl om engang du gav dig selv et løfte og om du holdt det
 • Fortæl om en gang, hvor du lovede en anden noget - som du holdt
 • Fortæl om en gang, du lovede en anden noget – som du ikke holdt
 • Kan man trække et løfte tilbage?


Selvet

 • Hvad er forskellen på sjælen og selvet? 
 • Hvad er forholdet mellem kultur og selvet?
 • Er man sig selv, nar man er alene?
 • Har man flere selv? –hvilke selv har du?
 • Er selvet og selvbillede det samme?
 • Er jeget det samme som selvet?
 • Hvad er selvet?
 • Hvad indeholder selvet?
 • hvad er selvet dannet af?


Sandheden

 • Er sandheden altid relativ? – eller findes der sandheder som der ikke kan diskuteres
 • Hvad betyder sandhed for dig?
 • Skal man altid sige sandheden?
 • Er sandheden (altid) vigtig?
 • Hvad er sandhed?
 • Hvis man ”vinkler” noget er det så stadig sandhed?
 • Hvis man bevidst undlader noget, taler man så usandt? (eller lyver man?)
 • Hvor meget af sandheden/virkeligheden danner du selv?

 
Ansvaret

 • Fortæl om et ansvar du har påtaget dig af dig selv, hvorfor påtog du dig det? Og hvad har det betydet for dig?
 • Fortæl om et ansvar du har fået, som du ikke selv har valgt – hvad betød det for dig at du ikke selv valgte?
 • Hvordan kan/skal vi tage ansvar for flygtninge?
 • Hvor stort et ansvar har vi for problemer ude i verden, tørke i afrika f.eks.?
 • Har du et ansvar for din nabo hjemme på vejen?
 • Er ansvar noget man har eller noget man tager?
 • Har du et specielt ansvar? – fortæl om det


Kærligheden

 •  Hvilken rolle spiller kærlighed og hengivenhed i dit liv?
 • Er der forskel på din kærlighed til din partner, dit barn, dine forældre, dit kæledyr?
 • Tror du på den eneste ene?
 • Hvad sætter du mest pris på i et venskab/partnerskab?
 • Hvor meget betyder venner for dig?
 • Hvad betyder din familie for dig?
 • Elsker du dine børn lige meget? – og er det vigtigt?
 • Hvad er forholdet mellem kærlighed og had?
 • Hvad er kærlighed for dig?


Tilgivelsen

 • Findes der noget du ikke kan tilgive?
 • Tror du på at mennesket altid er skyldigt?
 • Tænk på engang du tilgav en anden, hvordan og hvor vigtigt føltes det?
 • Tænk på engang du selv blev tilgivet af en anden, hvordan og hvor vigtigt føltes det?
 • Hvornår har man brug for tilgivelse?
 • Hvad betyder tilgivelse for dig?
 • Hvad betyder skyld for dig?
 • Hvis man vil have noget til gengæld – er det så tilgivelse?
 • Er der nogle ting, du skal tilgive dig selv?
 • Hvis du tilgiver dig selv er det så nok?
 • Hvis du bliver tilgivet af andre – er det så tilstrækkeligt?


Friheden

 • Hvad er frihed for dig? frihed til at leve? frihed til at overleve? Retten til at tænke? at tro? at ytre sig? At være eller ikke at være? 
 • Hvornår er du mest fri? Hvornår er du bundet og hvad binder dig? love og regler? hensyn til andre? måske hensyn til dig selv? 
 • Tager du dig friheder? af lyst eller trang? Føles regler frihedsberøvende? eller måske ligefrem frihedsskabende? 
 • Kan man få for meget frihed? for mange valg? for mange muligheder?
 • Bliver din frihed begrænset af andre? eller andet (miljøet f.eks.)? 
 • Er frihed noget man får eller noget man tager? måske noget man er født med? 
 • Er frihed en luksus? noget man bør betale for? med ansvar eller aflad? Hvad koster frihed? 


Døden

 • Betyder det mere når mennesker dør end når dyr dør?
 • Er et gravsted mest for den døde eller de efterladte? – er det en god ide?
 • Hvad ville være det værste ved at skulle dø i morgen?
 • Har du selv været tæt på døden? – hvordan var det?
 • Er du bange for at dø og hvorfor?
 • Kunne du finde på at testamentere din krop til videnskaben? – og hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvis du opdagede at en fra din familie, en ven eller kollega overvejede at begå selvmord, hvad ville du gøre ved det?
 • Er det OK at vælge at dø? Og i så fald, hvornår og hvorfor?
 • Synes du medlidenhedsdrab skulle være lovligt? – og hvorfor?
 • Hvad er din forestilling om himlen/livet efter døden?
 • Hvis du vidste, at du skulle dø om et år, ville du så ændre noget ved den måde, du lever dit liv på? Og hvorfor?
Materialer