Danmarkshistorien – en lokal Skole-vinkel

13.09.17
DR viser en serie Danmarkshistorien opdelt i forskellige perioder. Til hver periode har Koldingbibliotekerne fundet en lokal vinkel og skrevet en lokal historie. Denne side handler om Kolding Gymnasium's historie.

Vækst i Kolding
Tiden fra reformationen til svenskekrigene var en fremgangstid for Kolding. Indbyggertallet var ca. 1500 ved 1500-tallets midte voksende til  ca. 2.500 ved 1600-tallets begyndelse med godt 150 gårde og huse. Tiden var præget af den nyordning, som skete i samfundet efter reformationen med bl.a. nyt undervisningssystem og ny socialforsorg. Kolding Gymnasium og Sct. Jørgens Gård stammer begge fra periode.

Kong Christianf d. 3
Kolding Gymnasium blev oprettet som Kolding Latinskole Christian 3. efter reformationen. Skolen nævnes første gang i 1542, da den får tildelt kongetienden af Almind sogn. Christian 3.s dronning Dorothea sørgede for det første skolehus i 1566. Skolen blev placeret lige over for Sct. Nicolai Kirkes indgang. I 1732 fik skolen en ny skolebygning på samme sted, og i 1845 byggedes huset Nicolai Plads 6 efter tegninger af arkitekt N. S. Nebelong. Allerede 1856 blev skolen dog nedlagt for at genopstå i 1880 som det første kommunale gymnasium i Danmark. I 1975 flyttede gymnasiet op på Skovvangen.

Prygl
Latinskoleundervisningen byggede på tre elementer: latin, religion og prygl. Skolens opgave var først og fremmest at uddanne elever, der siden kunne blive præster. Det var ikke tilfældigt at skolen var nabo til kirken. Før 1660 kendes blot ni personer, der var elever på skolen.

Se eller gense DR's Historier om Danmark

Billeder:
Dronning Dorothea, som boede på Koldinghus i renæssancen (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot)
Tegning af dronning Dorotheas Skolehus, som det måske så ud. (Gengivet efter  ”Fra skolehus til amtsgymnasium (1992))

Materialer