Klimavenlige madvaner

Månedens udvalgte verdensmål på Koldingbibliotekerne er #17 Partnerskaber for handling

Hver måned sætter Koldingbibliotekerne fokus på et af FN's 17 Verdensmål. I den forbindelse har vi, for hvert verdensmål, en udstilling i biblioteksrummet med bøger og materialer, der relaterer sig til månedens verdensmål. I november arbejder vi med Verdensmål #17.

Food2030 i Kolding

Koldingbibliotekerne har rigtig mange samarbejdspartnere, og vi har derfor valgt en enkelt ud, som vi sætter fokus på; nemlig Food2030 i Kolding, hvor studerende Lotte Schierling Høeg er i praktik i forbindelse med en uddannelse indenfor ernæring og sundhed.

Hun har bl.a. base i Bæredygtighedshuset og har været med til at analysere en spørgeskemaundersøgelse af borgernes holdninger, adfærd og prioriteringer i forhold til bæredygtige fødevarer i Kolding, hvor pointerne var:

  • At mange koldingenserne finder bæredygtige madvaner vigtige, men mange spiser alligevel ikke bæredygtigt. Nogle af de primære grunde hertil er ”vaner”, manglende viden og inspiration. Mange efterspørger inspiration og viden omkring bæredygtige madvaner.
  • Pris og kvalitet er vigtigst, når der købes madvarer og det opleves som dyrt at spise bæredygtigt
  • Smag er en afgørende faktor.
  • Den største motivation for at ændre madvaner i en mere bæredygtig retning ser ud til at være naturen og klima/miljø.

Klimavenlige madvaner

Derfor vil vi på biblioteket, i samarbejde med Food2030, oplyse koldingenserne om og inspirere til mere klimavenlige madvaner. Lotte Schierling Høeg er især optaget af at spise grøntsager – og helst i sæson. Derfor har hun udvalgt fem gode danske klassikere, der både smager godt, mætter godt og er gode for både pengepungen og miljøet. Her følger november måneds fem stærke grøntsager med inspirerende klimavenlige opskrifter til:

FUSILLI

Verdens fødevaresystem står over for nogle gigantiske udfordringer. I sin nuværende form er det ikke bæredygtigt, og på sigt vil det ikke kunne brødføde den hurtigt stigende verdensbefolkning. Kolding er sammen med 11 andre europæiske byer blevet udvalgt til at være spydspids for at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem; i forskningsprojektet FUSILLI, så vi fremadrettet kan sikre, at der er mad nok og sund mad til alle uden at belaste miljøet.
 
FUSILLI – kaldet Food2030 i Kolding, er et fireårigt forskningsprojekt finansieret af EU. Sammen med SDU i Kolding vil Kolding Kommune forvandle Kolding til et ’living lab’; et fødevarelaboratorium, der inddrager aktører fra hele fødevareværdikæden – fra producent til forbruger. Vi kan ikke gøre det hele, men alle kan gøre noget, og det er en rejse vi er på sammen – mod et bæredygtigt fødevaresystem.

Fødevarestyrelsens syv officielle kostråd

Hvis man som forbruger gerne vil spise mere klimavenligt anbefaler Fødevarestyrelsen de syv officielle kostråd, som er gode for både sundhed og klima:

Kilde Fødevarestyrelsen: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/