Netartikler: Artikler fra aviser og tidsskrifter

Her finder du adgang til artikler i aviser og tidsskrifter.

 

Bibliotek.dk - Dansk artikelbase

Registreringer af danske artikler i aviser og tidsskrifter. 
Infomedia stiller desuden en række artikler til rådighed i fuldtekst via bibliotek.dk
 

Se video

Infomedia

Fuldtekst artikler, med få undtagelser, fra blandt andet Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet, Erhvervsbladet, Information, Jyllands-Posten, Politiken, Ritzau og Weekendavisen.

Adgang til basen på  kun fra bibliotekets maskiner

PressReader

PressReader giver online adgang til ca. 6150 aviser og tidsskrifter fra mange forskellige lande. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, hentes i PDF og er tilgængelige i op til 90 dage efter udgivelse. PressReader indeholder store aviser som ”Børsen”, "The Guardian" og "The Washington Post" og tidsskrifter inden for emner som sport, mad, mode, hobby, musik, rejser m.m.

Der er begrænset adgang til aviser fra det land, man befinder sig i. Fra udlandet er der blandt andet adgang til Politiken, Ekstra Bladet, BT, Berlingske, Jyllands-Posten og Weekendavisen.

 

Adgang til basen på biblioteket eller hjemmefra.

Ebsco (Masterfile)

World Magazine Bank registrerer engelsksprogede, internationale tidsskriftartikler. EBSCO giver adgang til ca. 710 tidsskrifter, hvoraf 280 er fuldtekstede.

Adgang til basen på biblioteket eller hjemmefra

RB Digital

RB Digital (tidligere: Zinio) giver adgang til et stort antal engelsksprogede e-magasiner. Udvalget består både af populære ”bladre-magasiner” og mere hardcore fagtidsskrifter og spænder bredt fra The Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone. Bibliotekspakken består af 371 af de mest populære magasiner. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RB Digital-tjenesten samtidig med den trykte version. Der er ikke loft på antal af udlån. Læs så mange du har lyst til. 

Adgang til basen på biblioteket eller hjemmefra

FuturiblerneArtikler gennem mere end 40 år om begrebet ’fremtidsforskning’, set fra en sociologisk synsvinkel. Basen indeholder mere end 500 artikler fra 200 bidragsydere som fx. Torben Bo Jansen, Lars Kolind, Erling Olsen og Ida Auken. Udkommmer med 3-4 numre om året.

Tematisk dækker artiklerne hovedområder som: 
- backcasting & forecasting
- erhvervsudvikling
- familier, børn & unge
- forskning & uddannelse
- informationsteknologi
- internationale organisationer - kultur, folkeoplysning & nationale værdier
- ledelse
- miljø, energi & klima
- offentlig forvaltning 
- organisationsformer
- projekter  - religion
- social- og arbejdsmarkedspolitik
- sundhed & sygdom
- transport & fysisk infrastruktur 
- vidensamfund.

Adgang til basen på biblioteket eller hjemmefra