Ny læsekreds - kom godt fra start

Det er vigtigt at komme godt fra start. Her er råd til nye læsekredse
 
Generelt
• Aftal, hvor og hvor tit I skal mødes.
• Det kan være en god idé med en ordstyrer, evt. kan posten gå på omgang. Ordstyreren sikrer, at alle deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen.
• Ordstyreren – eller et andet medlem – kan forberede sig til mødet ved fx at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet. Se fx på www.litteratursiden.dk

Start af diskussion
• Ordstyreren byder velkommen.
• Ordstyreren kan bede medlemmerne give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt – så får alle sagt noget fra begyndelsen. På den måde finder I også ud af, hvilke emner i bogen, der interesserer jer – og dem kan I efterfølgende diskutere.

Spørgsmål til diskussion
• Hvilken genre er bogen? (Fx krimi, biografi/ selvbiografi, rejseskildring – eller måske en blanding af flere genrer?)
• I hvilken tid og på hvilket sted foregår handlingen (Er tid og sted vigtige for fortællingen? Hvorfor/ Hvorfor ikke?
• Hvad er bogens tema/ temaer (Hvilke emner taler bogen om?)
• Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/ hvorfor ikke? Er sproget svært eller nemt?
• Holder historien? ”Hænger bogen sammen”?
• Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/ hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
• Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
• Miljøet i romanen – er det godt beskrevet? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
• Hvilken oplevelse gav bogen?
• Har bogen relevans for jer?
• Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
• Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?

Afslutning
• Næste bog runddeles
• Hvor og hvornår mødes vi igen?
• Hvem henter den næste bog?
• Hvad skal vi læse efter næste gang?