Regler for brug af lokaler på Kolding Bibliotek

.

------------------

Ved lån og leje af lokaler på Kolding Bibliotek gælder følgende regler:

  • Lokalerne udlånes/udlejes mandag til fredag kl. 8.00-22.00, lørdag kl. 10.00-18.00 og (i perioden 1. oktober-31. marts) søndag kl. 13.00-18.00. 
  • Er der brug for instruktion i brug af AV-faciliteter, skal dette finde sted i god tid inden arrangementet. Tidspunkt aftales med booking personalet som kontaktes på 79 79 11 00 eller e-mail: bibbooking@kolding.dk  
  • Efter mødet/arrangementets afslutning skal man rydde op efter sig. Service fra tekøkkenet i kælderen bringes tilbage til tekøkkenet og rengøres.
  • Lokalet skal efterlades med i opryddet stand.
  • Bookingen slettes, når et lokale ikke er taget i brug et kvarter efter aftale tidspunktet, med mindre man meddeler, at man er forsinket. Ved lån af lokaler skal bibliotekets regler overholdes.
  • Borde og stole opstilles så de står som ved mødets/arrangementets begyndelse.
  • Forlades biblioteket efter kl. 22.00 udløses alarmen og der opkræves et gebyr på 600 kr.
  • Enhver skade, som opstår på bygningen og dennes inventar i forbindelse med arrangementet, er lejeren forpligtet til at erstatte.
  • Antal tilladte personer i lokalerne må ikke overskrides. Bemærk at der højst må være 4 kørestolsbrugere med hjælpere samtidig i salene. Hvis der ikke er hjælpere, er det arrangørernes ansvar at hjælpe i tilfælde af evakuering.
  • Køb og salg i bibliotekets lokaler må kun finde sted efter aftale med biblioteket.