Levende lokalområder

Koldingbibliotekerne fortsætter i 2021 indsatsen ”Levende lokalområder”, som er funderet i lokale samarbejder med foreningslivet i Vamdrup

Vamdrup Bibliotek

 

"Vores Hus" i Vamdrup

I løbet af 2020 og 2021 har biblioteket sammen med Vamdrup Kino arbejdet frem mod at kunne realisere ”Vores Hus” i Vamdrup, hvor bibliotek og biograf skal være del af et kulturhus, der vil komme hele byen til gavn.

I juni 2021 faldt den fulde finansiering på plads, og vi glæder os til at kunne realisere byggeriet i 2022. 

Læs mere om det kommende hus for kultur og fællesskab i Vamdrup her: https://koldingbib.dk/nyheder/projekter/nyt-kulturhus-i-vamdrup

Fællesskab og udvikling i Vamdrup

I sommeren 2019 inviterede biblioteket til en række åbner møder, hvor foreninger og borgere gav deres input til, hvad der er af muligheder og udfordringer i Vamdrup, som Vamdrup Bibliotek kan spille en rolle i at løfte.

De input gav biblioteket tilbagemeldinger på ved et borgermøde i august, hvor det blev besluttet at samarbejde om arrangementet ”Mød Din By”. Desuden blev det besluttet at etablere Arrangementsgruppen med repræsentanter fra nogle af byens foreninger og øvrige aktører, som skal forbedre koordineringen og planlægningen på tværs af byens aktører.

Den første afholdelse af ”Mød Din By” løb af stablen fredag d. 27. september 2019 og var en fællesskabsdag for og af Vamdrups borgere, foreninger og andre aktører. Vi mødtes om fællesskab, musik og kage, og lokale aktører viste deres aktiviteter frem for byens borgere. Det var planen at afholde ”Mød Din By” igen i 2020, men som så meget andet, måtte vi desværre aflyse på grund af de aktuelle restriktioner i forbindelse med corona-situationen.

I løbet af 2020 samarbejdede Arrangementsgruppen med Vamdrup Handelsforening om at etablere en ny, fælles kalender på Vamdrup.dk. Kalenderen administreres nu af Vamdrup Handelsforening.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Levende lokalområder er du velkommen til at kontakte lokalbibliotekar Jette Kjær (jemr@kolding.dk) eller projektleder Sarah Kidmose Hansen (ysara@kolding.dk).