Levende lokalområder

Koldingbibliotekerne fortsætter i 2021 indsatsen ”Levende lokalområder”, som er funderet i lokale samarbejder med foreningslivet i Vamdrup

Vamdrup Bibliotek

I maj 2019 inviterede biblioteket til åbent møde, hvor foreninger og borgere gav deres input til, hvad der er af muligheder og udfordringer i Vamdrup, som Vamdrup Bibliotek kan spille en rolle i at løfte.

De input gav biblioteket tilbagemeldinger på ved et borgermøde i august, hvor det blev besluttet at samarbejde om arrangementet ”Mød Din By”. Desuden blev det besluttet at etablere Arrangementsgruppen med repræsentanter fra nogle af byens foreninger og øvrige aktører, som skal forbedre koordineringen og planlægningen på tværs af byens aktører.

Den første afholdelse af ”Mød Din By” løb af stablen fredag d. 27. september 2019 og var en fællesskabsdag for og af Vamdrups borgere, foreninger og andre aktører. Vi mødtes om fællesskab, musik og kage, og lokale aktører viste deres aktiviteter frem for byens borgere. Det var planen at afholde ”Mød Din By” igen i 2020, men som så meget andet, måtte vi desværre aflyse på grund af de aktuelle restriktioner i forbindelse med corona-situationen.

I efteråret 2020 samarbejdede Arrangementsgruppen med Vamdrup Handelsforening om at etablere en ny, fælles kalender på Vamdrup.dk. Kalenderen vil blive opdateret og lanceret, når vi igen kan afholde større arrangementer på den anden side af corona-nedlukningerne. 

"Vores Hus" i Vamdrup

Indsatsen ”Levende Lokalområder” indeholder også en ambition om at opdatere indretningen på Vamdrup Bibliotek, så huset i endnu højere grad kan understøtte fællesskaber og fælles aktiviteter.

  >> Læs JydskeVestkystens artikel om hvordan bibliotekets indretning skal opdateres

I løbet af 2020 har biblioteket sammen med Vamdrup Kino arbejdet frem mod at kunne realisere ”Vores Hus” i Vamdrup, hvor bibliotek og biograf skal være del af et kulturhus, der vil komme hele byen til gavn.

Vi afventer i øjeblikket afklaring på det økonomiske fundament for et eventuelt byggeri, som skal udformes som en tilbygning til den nuværende Kino-bygning. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Levende lokalområder er du velkommen til at kontakte lokalbibliotekar Jette Kjær (jemr@kolding.dk) eller projektleder Sarah Kidmose Hansen (ysara@kolding.dk).