Levende lokalområder

___________

Vamdrup Bibliotek

Koldingbibliotekerne fokuserer også i 2020 på lokale samarbejder i Vamdrup under indsatsen: Levende lokalområder

Næste led i samarbejdet mellem lokale aktører i Vamdrup og Koldingbibliotekerne er at få den nye, fælles kalender på Vamdrup.dk i sving.

I uge 36 afholder vi igen Mød din by, hvor lokale aktører kan vise deres aktiviteter frem for byens borgere.

Desuden er der planer om at opdatere indretningen på Vamdrup Bibliotek, så huset i endnu højere grad kan understøtte fællesskaber og fælles aktiviteter.

  >> Læs JydskeVestkystens artikel om hvordan bibliotekets indretning skal opdateres

*

I maj 2019 inviterede vi til åbent møde, hvor foreninger og borgere gav deres input til, hvad der er muligheder og udfordringer i Vamdrup, som Vamdrup Bibliotek kan spille en rolle i at løfte.

De input gav biblioteket tilbagemeldinger på ved et borgermøde i august, hvor det blev besluttet at samarbejde om arrangementet Mød Din By. Desuden blev det besluttet på længere sigt at etablere en arrangementsgruppe med repræsentanter fra nogle af byens foreninger og øvrige aktører, som skal forbedre koordineringen og planlægningen på tværs af byens aktører.

Den første afholdelse af Mød Din By løb af stablen fredag d. 27. september 2019 og var en fællesskabsdag for og af Vamdrups borgere, foreninger og andre aktører. Arrangementet vil blive gentaget i 2020 i første uge af september.

Hvis du har spørgsmål til Levende lokalområder er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper Bitten Møller Johansen (bijoh@kolding.dk), lokalbibliotekar Jette Kjær (jemr@kolding.dk) eller projektleder Sarah Kidmose Hansen (ysara@kolding.dk).