Knæk Koden - læring gennem leg

Knæk Koden arbejder med læring gennem leg, gruppearbejde, legende formidling, bevægelse, forskellige læringsstile i forhold til bl.a. biblioteksorientering. På denne side finder du en oversigt over links til videre læsning om projektet.
Med forskellig slags viden kan du knække koden til fysiske bankbokse på biblioteket! Læs mere om Knæk Koden:
 
Knæk Koden familie 1300x1300
 
 •    Formidle viden til forskellige målgrupper med forskellige læringsstile
 • • Nytænke og skabe en mere involverende biblioteksorientering, der tager udgangspunkt i leg/spil
 • • Øve læringen "Fra skærm til hylde". Skabe læring gennem leg med elementer fra ”skattejagt” tilsat klassiske biblioteksorienteringsopgaver
 • • Skabe mulighed for en hel- eller delvis selvbetjent biblioteksorientering i hele åbningstiden
 
 
Tidsplan:
Knæk Koden foregår i 2015-16. I 2015 udrulles Knæk Koden på Christiansfeld- og Kolding Bibliotek. I 2016 udrulles Knæk Koden på Lunderskov- og Vamdrup Bibliotek.

 
 
 
Målgruppe: 
7.-9. klasse
 
Om tilbuddet: 
Rundt på biblioteket finder eleverne fysiske bankbokse, som kan åbnes via søgeopgaver. 
Knæk Koden indeholder læringselementer som informationskompetence, gruppesamarbejde, kortlæsning, kildekritik og relevansvurdering.  
 
Pakke 1 (skal bestilles 14 dage før)
7-9. klasse
En bibliotekar underviser i informationssøgning og giver en kort rundvisning. Elever laver opgaver i Knæk Koden. Til sidst gennemgås opgaverne, eleverne evaluerer og/eller søger litteratur til klassens tema/emne. 
Varighed: 1,5 time. Tidpunkt: gerne mellem kl. 8-10. 
 
Der er i alt plads til 20 klasser pr. skoleår på dette tilbud. Først til mølle princippet gælder.
 
Pakke 2
7. og 8. klasser 
Selvbetjent biblioteksorientering ved hjælp af  skattekort og spillereglerwww.koldingbib.dk. Lærer/underviser kan også få koderne tilsendt på forhånd til alle bokse. Personalet kan hjælpe med konkrete spørgsmål i den bemandede åbningstid (efter kl. 10). 
Varighed og tidspunkt efter eget valg. Kan kombineres med en rundvisning.   
 
OBS: Begge pakker kan kombineres med booking af et undervisningslokale i 1-4 timer. 
 
Hvor foregår det: 
På Kolding Bibliotek og Christiansfeld Bibliotek. I 2016 udrulles Knæk Koden på bibliotekerne i Vamdrup og Lunderskov.

bibsko@kolding.dk

 

 

Boksenes opgaver og deres  placeringer:

Klik på på boksene nedenfor og se opgaverne for hver boks

Kolding Bibliotek:  Boks1Boks2Boks3Boks4Boks5

Vamdrup Bibliotek: Boks1 - Boks2 - Boks3 - Boks4 - Boks5

Christiansfeld Bibliotek:  Opgaverne findes ved boksene.

Lunderskov Bibliotek: Boks1 - Boks2 - Boks3 - Boks4 - Boks5

knæk
 • Eleverne deles i fem hold. Hvert hold får et gruppe-skilt fra undervisningsboksen. Gruppe-skiltene angiver hvilken boks gruppen starter med.
 • Grupperne gennemfører så mange bokse som muligt.
 • Grupperne mødes ved finaleskabet og ved hjælp af de indsamlede finaletal kan klassen sammen åbne skabet.
 
Lærere & Undervisere kan få koden til denne boks ved henvendelse til personalet.
 
Undervisningsboksen indeholder: 
 • Gruppe-skilte (Opdel holdet i 5 grupper) 
 • Nødopgaver på papir (Hvis iPad svigter)
 • Koder til alle boksene
 • Forslag til spilleregler
 • Skattekort (er også placeret ved boksene.
 • Demoopgave inden i boksen.

 

knæk
 
Alt kan læres gennem leg! Leg er den mest naturlige måde vi kan lære på.
 
At Knække Koden  hentyder til at opnå ny viden.
At Knække Koden skal i dette koncept også tages bogstavelig, da man skal knække koden til fysiske bankbokse.  Det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvilken slags viden, der skal kendes, for at kunne knække koden.
 
Udgangspunktet for projektet er en nytænkning af biblioteksorientering for 8. klasser.
 
Målgrupper
Der er mange potentielle målgrupper da man kan lave opgaver på forskelligt niveau, som giver adgang til den/de samme bankbokse. Dvs. at de samme bankbokse på sigt kan bruges til 8. klasser, 4. klasser, børnefamilien, sprogskoler, kunstinteresserede m.fl. 
 
”Overraskelse” i bokse (ekstra oplevelse)
Boksene kan åbnes via klassiske søgeopgaver på biblioteket … i boksene indbygger  og fæstner  vi forskellige ”detektiv-oplevelser/opgaver”, som f.eks. en  UV-lampe,  dufte, professorterning/hovedbrud  eller kokosnødder, stentavler, koskind  med ekstra opgaver  påskrevet.
 
Styrke/Udbredelse
Konceptet kan således tilpasses mange forskellige målgrupper… og konceptet kan derfor med umiddelbart adopteres/implementeres i andre biblioteker/organisationer. 
 
Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Morten R. Nielsen
 
 
knæk koden logo - designer stor
 
 
Biblioteket vil gerne invitere til et partnerskab/samarbejde om projektet Knæk Koden.
 
I test af Knæk Koden har vi set at bibliotekssøgeopgaver kan gøres interessante og lærerige. Flere elever har faktisk spurgt om flere søgeopgaver - og andre elever har løbet rundt for at nå at løse opgaver inden afrundingen.
 
Udpluk af ideer til samarbejde:
- Lære at navigere rundt efter et Knæk Koden skattekort på biblioteket. Mulig udflugt for idrætsfaget. Opgaverne kan være lavet af en lærer i samarbejde med biblioteket.
- Samarbejde mellem dansklærere og biblioteket om ordklasser for f.eks.  1.-4. klasse. Knæk Koden til bokse med viden om navneord, udsagnsord, bøjninger osv.
- Samarbejde mellem historielærere og biblioteket om perioder, kongerækker. Opgaverne kan være lavet af historielæreren og kan bruges som en prøve på: Har eleverne lært nok fra historie pensum, så kan de åbne bankboksene på biblioteket og nå finalen. Opgaverne kan være lektien/pensum på skolen i efterår 2016? 
 
Få en guidet tur?
Men man skal nok prøve konceptet Knæk Koden for at forstå potentialet. Vi byder gerne på en kop kaffe og en guidet tur.
 
Projektet er støttet af Jens Holms Biblioteksfond.
 
Kontaktperson
Morten Rindom Nielsen
Bibliotekar Team læring, morn@kolding.dk, 79 79 11 93 
 
knæk koden logo - designer stor