Musikipedia

Adgang
Fri adgang
Musikipedia er et digitalt læremiddel om musik. Læs om musikteori, musikhistorie og forskellige instrumenter mv. Bliv bedre til nodelære, hørelære, akkordlære, intervallære og meget mere med konkrete øvelser.

Musikipedia er et digitalt læremiddel om musik udarbejdet og udgivet af cand.mag. i musikvidenskab Lasse Grubbe. Siden er frit tilgængelig og reklamefri.

Musikipedia har flere forskellige funktioner: der er både artikler om musikhistorie, musikteori, musikudøvelse og musikanalyse mv. Siden har også et musikleksikon, der indeholder omkring 1.000 fagord og 1.000 musikudtryk.

Elever og studerende kan anvende Musikipedia i forbindelse med undervisningen til opnåelse af faglige mål. Udøvende musikere kan anvende Musikipedia til læring af de teoretiske færdigheder, der er fundamentet for musikudøvelse. Lærere og undervisere kan anvende Musikipedia som undervisningsmateriale og til faglig opkvalificering.

Du kan eksempelvis bruge Musikipedia:

  • som grundbog til et stofområde → læs relevante tekster
  • som opslagsværk → brug fagordbogen og søgefunktionen
  • som hjælp ved opgaveløsning og musikudøvelse → brug værktøjerne
  • til træning af praktiske færdigheder → brug øvelserne.