Folketingstidende

Adgang
Fri adgang
Online adgang til folketingets offentliggjorte dokumenter, som f.eks. lovforslag og forespørgsler

Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen. På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.

Dokumenter fra 1953 og frem
På folketingstidende.dk har du adgang til en indscannet udgave af det trykte Folketingstidende fra 1953-54 til og med 2008-09. Fra 2009-10 er Folketingstidende kun udkommet elektronisk på folketingstidende.dk.

Kan benyttes af alle internetbrowsere

Spørgsmål?
Kontakt Folketingstidende ved spørgsmål eller problemer.