Faktalink

Adgang
Adgang på biblioteket og hjemmefra
Faktalink er en samling af ca. 600 artikler om samfundsrelevante og historiske emner, som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere

Artikler og temaer opdateres og øges løbende, og samlingen har flere tusinde links og kildehenvisninger til videre læsning eller opgavebrug.

En del af Faktalink består af 'Faktalink Light-artikler', der især er udarbejdet til elever på mellemtrinnet og i sprogskoleundervisningen for voksne.

   PC/Browser
PC

Alle Faktalink-artikler er udarbejdet af fagkyndige skribenter, som også opdaterer og reviderer artiklerne, og artiklerne er forsynet med kilder, links og filmklip.

Spørgsmål? Kontakt Biblioteket eller DBC Kundeservice ved spørgsmål eller problemer.