Arkivalier Online

Arkivalier online

Adgang
Fri adgang
Rigsarkivets samling af scannede og digitaliserede originale protokoller, dokumenter og andre arkivalier på nettet.

Indscannede originaldokumenter herunder:

Danske Kirkebøger
Danske Folketællinger
Danske Lægdsruller
Danske Skifter

+ dokumenter fra
Centraladministrationen, Ejendomme,Fængsler og forbedringsvæsen, Færøerne, Fæstevæsen, Gejstligheden, Godser, Håndværk, Kulturinstitutioner, Lokaladministrationen, Militærvæsen, Pergamentsamlingen, Politi, Postvæsen, Private arkiver, Regnskaber, Retsvæsen, Social- og sundhedsvæsen, Søfart, Sønderjylland & Hertugdømmerne, Toldvæsen, Vestindien

Det er en meget stor samling og der bliver hele tiden indscannet nye dokumenter.

På selve siden er der også en del hjælpe-redskaber, f.eks. en mulighed for at lære gotisk skrift.

Der er åben adgang til basen via hjemmesiden. Men hvis man downloader meget store mængder, skal man have en aftale med Rigsarkivet 

 

Spørgsmål? Kontakt Rigsarkivet ved spørgsmål eller problemer.